Afgørelse om skjult reklame for Paradis-IS

Resumé

Klagen angik skjult reklame for Paradis-IS i en udsendelse på DR’s radiokanal P4 samt skjult reklame generelt i udsendelser på P4.

Radio og tv-nævnet fandt, at udsendelsen om Paradis-IS i Café Hack på P4 indeholder skjult reklame i strid med reglerne om reklame i DR’s udsendelser. Nævnet lægger til grund, at fremhævelsen af Paradis-IS og en række konkrete udtalelser ikke står i sammenhæng med almindelig lytteroplysning om kultur, livsstil eller forbrug, eller med udsendelsens konkrete redaktionelle indhold i det hele taget.

I forbindelse med den anførte klage om generel skjult reklame i programmet fandt Nævnet, at udsendelserne i forbindelse med de i sagen berørte kunstnerportrætter, omtale af udgivne cd’er og fremhævelse af sangere, ikke indeholder skjult reklame, idet omtalen har karakter af almindelig lytterinformation, og dette er i overensstemmelse med programmets redaktionelle formål.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoerelser_2010 paradiscafehack041210.pdf i nyt>Afgørelse om Paradis-IS og Café Hack

Opdateret 01. februar 2019