Statoil Bio95

Resumé

Klagen vedrørte både radio- og tv-reklamer for Statoils bezinprodukt Bio95. Klager anførte, at visse udtalelser i reklamerne er usandfærdige og vildledende og i derfor strid med reklamebekendtgørelsens § 8, stk. 1 og 2.

Tv-reklamen viser en græsovergroet bil, og reklamen oplyser om, at Bio95 indeholder 5 % bioæthanol, samt at man problemløst kan skifte mellem Bio95 og almindelig benzin. Desuden angiver en tekst sidst i reklamen, at man ved anvendelse af Bio95 udleder mindre CO2.

En af de relevante radioreklamer indeholder desuden et udsagn om, at Statoil drømmer om en hverdag med mindre udslip af CO2, og at men nu er nået "5 % af vejen."

Forbrugerombudsmandens udtalelse i sagen indeholdt ikke en afgørelse af, hvorvidt reklamerne er vildledende i henhold til markedsføringsloven. Radio- og tv-nævnet vurderede derfor sagen kun i henhold til reklamebekendtgørelsens bestemmelser.

Nævnet fandt bl.a. på baggrund af en udtalelse fra Energistyrelsen i sagen, at tv-reklamen og to af radioreklamerne ikke var i strid med reklamebekendtgørelsen, da alle oplysninger heri må anses for dokumenteret og sandfærdige.

Udtalelsen om "5 % på vejen" til mindre CO2-udslip kunne derimod ikke anses som dokumenteret og fandtes derfor i strid med reklamebekendtgørelsens § 8, stk. 1.

 

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE (PDF-FORMAT)

Afgørelse om Statoil Bio95

Opdateret 01. februar 2019