PRISAS m.fl.

RESUMÉ

Der var blevet klaget over skjult reklame for PRISAS og andre virksomheder i  tv-programmer sendt på TV København (Kanal København). Nævnet fandt,
at udsendelsen om PRISAS på baggrund af en lang række udtalelser og den gentagne visning af navn, internetadresse og et telefonnummer, var i strid med reglerne om skjult reklame.

Nævnet fandt også, at flere af de øvrige indsendte udsendelser indeholdt fremhævelser af virksomheder med karakter af skjult reklame, idet der forekom anprisende fremstillinger og der blev vist logoer og kontaktoplysninger mv., der ikke var redaktionelt berettigede i forhold til udsendelsernes redaktionelle indhold.

Derudover fandt Nævnet, at  fremhævelsen af tv produktionsvirksomheden DanComTV med navn, e-mail adresse og telefonnummer under en del af udsendelserne indeholdt en fremhævelse af denne virksomhed uden redaktionel berettigelse i forhold til udsendelserne, der kan karakteriseres som skjult reklame.


Afgørelsen i pdf-format

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoerelser_2009 prisas.pdf _blank>Klage over skjult reklame for PRISAS m.fl. 

Opdateret 01. februar 2019