Håndboldkamp på DR

RESUMÉ

Håndboldkampen blev transmitteret direkte den 11. november 2007 på DR1 og viste bl.a. gulvreklamer med politisk budskaber. Folketingsvalget den 13. november 2007 blev udskrevet den 24. oktober 2007. Udsendelsen lå således indenfor forbudsperioden for politiske budskaber op til valget.

Radio- og tv-nævnet vurderede gulvreklamerne efter samme kriterier som sædvanlige bandereklamer og fandt efter en konkret vurdering, at visningen af gulvreklamen var redaktionelt begrundet og derfor ikke skjult reklame. Nævnet udtalte herudover, at visningen var i modstrid med hensigten bag forbudsbestemmelsen, og Nævnet noterede sig, at DR – med henblik på forebyggelse af fremtidige overtrædelser – havde taget initiativ til udarbejdelse af retningslinier for salg af reklamer med politiske budskaber.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE (PDF-FORMAT)

Afgørelse om klage over politisk reklame under håndboldkamp på DR1

Opdateret 01. februar 2019