Falck på P4

RESUMÉ

Der var klaget over, at DRs P4 dagen igennem fortalte om Falcks aktiviteter m.v. Ved gennemlytning af P4-udsendelser fra den 3. og 5. november 2007 kunne det konstateres, at der ofte blev sendt trafikmeldinger i udsendelserne, men at der kun en enkelt gang - i forbindelse med omtale af en ulykke - blev oplyst, at Falck var på vej til stedet.

Radio- og tv-nævnet fandt efter en konkret vurdering, at ovenstående ikke var udtryk for skjult reklame for Falck. Nævnet lagde ved sin vurdering blandt andet vægt på, at nævnelse af Falck m.fl. i udsendelserne, såfremt omtalen er neutral og relevant, ikke udgør skjult reklame. Nævnet fandt desuden ikke anledning til at betvivle DRs oplysninger om, at DR ikke kun anvender Falck som kilde, men anvender alle relevante kilder, og at omtalen alene er redaktionelt begrundet.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE (PDF-FORMAT)

Afgørelse om reklame for Falck på DRs P4

Opdateret 01. februar 2019