Danske Spil A/S

RESUMÉ

Reklamen på TV 2 Sport indledes med et klip fra en fodboldkamp, hvor kommentatoren speaker almindelig ”fodbold-speak”. I den forbindelse udtales bl.a.: ”…Nu graver de sig ned – det er virkelig godt defensivt arbejde, det der, prøv at se hvor de rent faktisk står i banen, hvis der er noget de er gode til, så er det at grave sig ned på det helt rigtige tidspunkt….” Samtidig med speaken ses en række fodboldspillere, der graver et stort hul i banen. Derefter klippes til en pige, som sidder ved et spisebord og ser undrende ud. Seeren forstår da, at reklamen viser de billeder, hun ser for sig, når hun hører udtrykket ”graver sig ned”. Tekst: ”Der er så meget kvinder ikke forstår”.

Radio- og tv-nævnet traf efter en konkret vurdering afgørelse om, at TV 2 Sport havde overtrådt bestemmelsen om, at programmedarbejdere ved det pågældende programforetagende ikke må medvirke i reklamer udsendt af dette. Nævnet lagde ved sin vurdering blandt andet vægt på, at Jens Jørgen Brinch, både anvendes som kommentator i tv-reklamen for Oddset sendt på TV 2 Sport samt siden august 2007 har været fastansat som kommentator på samme kanal.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE (PDF-FORMAT)

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoerelser_2008 danskespil080108.pdf>Afgørelse om reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport

Opdateret 19. september 2019