FM4 udbud 2019

Her på siden findes informationer om genudbud af den fjerde jordbaserede FM-radiokanal

På baggrund af § 1 i bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) udbød Radio- og tv-nævnet tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed i form af en radiokanal med tilskud.

Radio- og tv-nævnet tildelte programtilladelsen efter en skønhedskonkurrence.

Radio- og tv-nævnet besluttede at udstede tilladelse til Radio FM4 A/S til at udøve public service-programvirksomhed i form af en public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) med tilskud.

Radio- og tv-nævnets afgørelse om tildeling af tilladelse og Radio4s tilladelse kan læses nedenfor.

Ansøgningen fra Radio4 kan læses her.

Præcisering af udbudsmaterialets afsnit 5.2.3. og 6.2.3.


Radio- og tv-nævnet skal den 10. maj 2019 for en god ordens skyld komme med en præcisering til udbudsmaterialets afsnit 5.2.3. og afsnit 6.2.3 på henholdsvis side 23 og side 35 i udbudsmaterialet:

Af afsnit 5.2.3. og afsnit 6.2.3 i udbudsmaterialet fremgår de maksimale tilskud, der kan udbetales de enkelte år i tilladelsesperioden samt summen heraf. Af afsnit 5.2.3 fremgår, at tilskuddet reguleres årligt med forbrugerprisindekset. Radio- og tv-nævnet skal for en god ordens skyld bemærke, at den årlige regulering af tilskuddet for det enkelte år sker svarende til opregningen på finansloven for det pågældende år af de konti, der reguleres med forbrugerprisindekset.

Det samlede udbudsmateriale kan findes i dokumentlisten nedenfor.
Spørgsmål-svar til udbudsmaterialet

Spørgsmålene fra informationsmødet samt skriftligt stillede spørgsmål og svarene herpå fremgår af følgende dokument: Spørgsmål og svar til udbuddet

Udbudsmateriale

Bilag 1 kopi af ansøgningsskemaet (bemærk ansøgningsfristen er overskredet):
Ansøgningsskema.

Bilag til ansøgningsskema:
1.1. Budget og redegørelse.
1.2. Oplysninger om ressourcer og kompetencer.
1.3. Tilskud.
1.4. Tilsagn om programmer m.v.
1.5. Fuldmagt for tegningsberettiget.

Link til Kommisionens afgørelse om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse

Opdateret 01. marts 2023