Genudbud af kommerciel lokalradio

Genudbud af kommerciel lokalradio

Baggrund

Radio- og tv-nævnet gennemførte et genudbud af de ledige sendemuligheder for kommerciel lokalradio i henhold til bekendtgørelse nr. 1459 af 2. december 2016 om kommerciel lokalradio.

Frekvenser blev udbudt i sendenet, der kunne indeholde én eller flere frekvenser. Der blev i alt udbudt 4 sendenet. 

Sendemulighederne blev udbudt på samme vilkår og måde som ved det oprindelige udbud. Se udbudsmateriale og bilag nederst på siden.

Tildelte programtilladelser

Nævnet behandlede de indkomne ansøgninger og tildelte tilladelser på nævnsmøde den 22. juni 2018. Nævnet traf beslutning om at tildele tilladelse til tre sendenet fordelt på tre tilladelseshavere.

Se oversigten over tildelte tilladelser her.

Ansøgningsskema og -frist

Ansøgningsfristen var fredag den 6. april 2018, kl. 12.00.

Der kan ikke længere indsendes ansøgninger.

Spørgsmål og svar

Radio- og tv-nævnet gennemførte en spørgsmål- og svarrunde i forbindelse med udbuddet.

Fristen for indsendelse af spørgsmål var den 21. marts 2018, kl. 12. 

Se spørgsmål og svar her.

For at sikre lige adgang til oplysninger om udbuddet blev svarene alene offentliggjort på denne hjemmeside. Der blev ikke udsendt individuelle svar med post eller mail. Det var ansøgers eget ansvar at holde sig opdateret om spørgsmål og de hertil afgivne svar.

Udbudsmateriale

Her finder du udbudsmaterialet.

Udbudsmateriale.

Opdateret 16. juli 2024