Tilskudsmodtagere af driftstilskud til ikkekommercielt lokal-radio

Her på siden finder du en liste over, hvem der har fået drfitstilskud samt tilskuddets størrelse

Tilskud 2024

Medieaftalen for 2023-2026 bevilger 45,8 mio. kr. årligt i tilskud til ikkekommerciel lokalradio og -tv. 
Radio- og tv-nævnet administrerer puljen og udbetaler tilskuddet i januar, med forbehold for vedtagelse af finansloven.

Se listen over tilskudsmodtagere for 2024 her.

Tilskudsmodtagere for 2024 vil modtage tilskud og tilsagnsbrev medio/ultimo januar.

Tilskud 2023

Medieaftalen for 2019-2023 bevilger 45,8 mio. kr. årligt i tilskud til ikkekommerciel lokalradio og -tv. 
Radio- og tv-nævnet administrerer puljen og udbetaler tilskuddet i januar, med forbehold for vedtagelse af finansloven.

Se listen over tilskudsmodtagere for 2023 her.

Tilskudsmodtagere for 2023 vil modtage tilskud og tilsagnsbrev medio/ultimo januar.

Tilskud 2022

Medieaftalen for 2019-2023 bevilger 45,8 mio. kr. årligt i tilskud til ikkekommerciel lokalradio og -tv. 
Radio- og tv-nævnet administrerer puljen og udbetaler tilskuddet i januar, med forbehold for vedtagelse af finansloven.

Se listen over tilskudsmodtagere for 2022 her.

Tilskudsmodtagere for 2022 vil modtage tilskud og tilsagnsbrev medio/ultimo januar.

Tilskud 2021

Tilskud 2020

Radio- og tv-nævnet fordelte på sit møde den 19. december 2019 tilskud til ikkekommerciel lokalradio. Nævnet har bevilget driftstilskud til 147 stationer.

Timesatsen til ikkekommerciel lokalradio er 169,18 kr. og det maksimale tilskud pr. station er 131.956,78 kr. i 2020.

Tilskuddet vil blive udbetalt til stationernes NEM-konti i én samlet rate inden udgangen af januar måned, såfremt finansloven er vedtaget. Styrelsen vil ligeledes udsende stationens tilsagnsbrev pr. mail i januar.

Finanslovsbevillingen 2020 på 45,8 mio. kr. til ikkekommerciel lokalradio og -tv blev i lighed med sidste år fordelt med 40 % til radio og 60 % til tv. Det bemærkes, at den andel af finanslovsbevillingen, som Radio- og tv-nævnet har tildelt tv, er tillagt et beløb på 3,5 mio. kr. i distributionsstøtte i lighed med sidste år.

Se listen over tilskudsmodtagere.

Tilskud 2019

Radio- og tv-nævnet fordelte på sit møde den 17. december 2018 tilskud til ikkekommerciel lokalradio. Nævnet har bevilget driftstilskud til 153 stationer.

Timesatsen til ikkekommerciel lokalradio er 165 kr. og det maksimale tilskud pr. station er 128.697 kr. i 2019.

Tilskuddet vil blive udbetalt til stationernes NEM-konti i én samlet rate inden udgangen af januar måned, såfremt finansloven er vedtaget. Styrelsen vil ligeledes udsende stationens tilsagnsbrev pr. mail i januar.

Finanslovsbevillingen 2019 på 45,8 mio. kr. til ikkekommerciel lokalradio og -tv blev i lighed med sidste år fordelt med 40 % til radio og 60 % til tv. Det bemærkes, at den andel af finanslovsbevillingen, som Radio- og tv-nævnet har tildelt tv, er tillagt et beløb på 3,5 mio. kr. i distributionsstøtte i lighed med sidste år.

Se listen af tilskudsmodtagere.

Tilskud 2018

Radio- og tv-nævnet fordelte på sit møde den 18. december 2017 tilskud til ikkekommerciel lokalradio. Nævnet har bevilget driftstilskud til 145 stationer.

Timesatsen til ikkekommerciel lokalradio er 168,48 kr. og det maksimale tilskud pr. station er 131.417 kr. i 2018.

Tilskuddet vil blive udbetalt til stationernes NEM-konti i én samlet rate inden udgangen af januar måned, såfremt finansloven er vedtaget. Styrelsen vil ligeledes udsende stationens tilsagnsbrev pr. mail i januar.

Finanslovsbevillingen 2018 på 43,8 mio. til ikkekommerciel lokalradio og -tv blev i lighed med sidste år fordelt med 40 % til radio og 60 % til tv.

Se listen af tilskudsmodtagere

Tilskud 2017

Radio- og tv-nævnet fordelte på sit møde onsdag den 14. december 2016 tilskud til ikkekommerciel lokalradio.

Nævnet har modtaget 148 ansøgninger og af dem var 144 stationer tilskudsberettigede.
Timesatsen til ikkekommerciel lokalradio er 164,16 kr. og det maksimale tilskud pr. station er 128.045 kr. i 2017.

Tilskuddet vil blive udbetalt til stationernes NEM-konti i én samlet rate inden udgangen af januar måned. Styrelsen vil ligeledes udsende stationens tilsagnsbrev pr. mail i januar.

Finanslovsbevillingen 2017 på 43,8 mio. til ikkekommerciel lokalradio og -tv blev i lighed med sidste år fordelt med 40 % til radio og 60 % til tv.

Se listen af tilskudsmodtagere.

Opdateret 02. januar 2024