Afgørelser vedrørende tilsyn med ikkekommerciel lokal-radio

Radio- og tv-nævnet har kompetencen til at føre tilsyn med udøvelsen af den lokale programvirksomhed, herunder med anvendelsen af tilskudsmidlerne. Nævnet gennemfører i denne forbindelse stikprøvekontrol.

Tilsyn med ikkekommerciel lokalradio vil typisk blive gennemført over for de stationer, som styrelsen modtager klager over eller på baggrund af andre henvendelser. Tilsynet vil typisk bestå af en kontrol af, om stationen sender i overensstemmelse med tilskuds- og programvilkårene.

Tilbageholdelse af tilskud

Radio- og tv-nævnet kan i forbindelse med behandling af sager om overtrædelse af loven, bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelse af programtilladelse tilbageholde en eller flere tilskudsrater til den eller de stationer omfattet af den pågældende tilsynssag, hvilket der normalvis gør sig gældende, når der føres tilsyn med en forening jf. § 33, i bekendtgørelse nr. 1516 af 29. juni 2021 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.

Opbevaringspligt

Det følger af opbevaringsbekendtgørelsen, at radio- og fjernsynsvirksomheder løbende skal optage alle programmer i deres fulde udstrækning og kunne dokumentere, hvad der har været udsendt. Kravene findes i bekendtgørelsen om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer med senere ændringer.

Det er stationens ansvar, at optagelse foretages samtidig med udsendelse af programmet og bliver opbevaret i minimum 6 måneder.

Radio- og tv-nævnet kan til brug for behandlingen af f.eks. en tilsynssag pålægge stationen at stille optagelserne til rådighed og fastsætte en frist for indsendelse heraf.

Programtilladelsen kan inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis stationen tilsidesætter pligten til at optage og/eller opbevare programmerne, pålæg om at aflevere optagelser eller kopier heraf eller pålæg om i længere tid end 6 måneder at opbevare optagelserne.

Afgørelser

Afgørelser 2024

Afgørelse om tilbagebetalingskrav vedr. Århus Global Media
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
2. maj 2024

Afgørelse om tilbagebetalingskrav vedr. Aarhus Lokalradio og tv
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
2. maj 2024

Afgørelse om tilbagebetalingskrav vedr. Børne og ungdoms radio og tv
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
2. maj 2024

Afgørelse om tilbagebetalingskrav vedr. Gellerup Radio
​​​​​​​Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
2. maj 2024

Afgørelse vedr. Radio Halsnæs' anmodning om ændring af programtilladelse
Læs Radio - og tv-nævnets afgørelse her
2. maj 2024

Afgørelse vedr. Radio Stinas anmodning om ændring af programtilladelse
Læs Radio - og tv-nævnets afgørelse her
2. maj 2024

Afgørelse vedr. Radio Stina
Læs Radio - og tv-nævnets afgørelse her
2. maj 2024

Afgørelse vedr. Frederiksberg Seniorradio
Læs Radio - og tv-nævnets afgørelse her
2. maj 2024

Afgørelse vedr. Århus Global Media
Læs Radio - og tv-nævnets afgørelse her
22. marts 2024

Afgørelse vedr. Aarhus Lokalradio og tv
Læs Radio - og tv-nævnets afgørelse her
22. marts 2024

Afgørelse vedr. Børne og Ungdoms Radio og tv
Læs Radio - og tv-nævnets afgørelse her
22. marts 2024

Afgørelse vedr. Gellerup Radio
Læs Radio - og tv-nævnets afgørelse her
22. marts 2024

Afgørelse vedr. tilsyn med Sahan Radio
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse
25. januar 2024

Afgørelser 2023

Afgørelse vedr. tilsyn med Radio Sydvest
Radio- og tv-nævnet traf den 14. december 2023 afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Sydvest
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse
14. december 2023

Afgørelse vedr. stikprøvetilsyn med Øens Lokalradio Forening
Radio- og tv-nævnet traf den 14. december 2023 afgørelse vedrørende stikprøvetilsynet med Øens Lokalradio Forening
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse
14. december 2023

Afgørelse vedr. stikprøvetilsyn med Bispebjerg Lokalradio
Radio- og tv-nævnet traf den 14. december 2023 afgørelse vedrørende stikprøvetilsynet med Bispebjerg Lokalradio
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse
14. december 2023

Afgørelse vedr. stikprøvetilsyn med Det Åbne Radioværksted
Radio- og tv-nævnet traf den 4. maj 2023 afgørelse vedrørende stikprøvetilsynet med Det Åbne Radioværksted
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse
4. maj 2023

Afgørelse vedr. stikprøvetilsyn med Arkens Radio
Radio- og tv-nævnet traf den 3. maj 2023 afgørelse vedrørende stikprøvetilsynet med Arkens Radio
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse 
3. maj 2023

Afgørelse vedr. Skanderborg Gulds anmodning om ændring af programtilladelse
Radio- og tv-nævnet traf den 26. januar 2023 afgørelse vedrørende ændring af programtilladelse.
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse 
26. januar 2023

Afgørelse vedr. Radio Skanderborg Retros anmodning om ændring af programtilladelse
Radio- og tv-nævnet traf den 26. januar 2023 afgørelse vedrørende ændring af programtilladelse.
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse
26. januar 2023

Afgørelse vedr. Skanderborg Nær Radios anmodning om ændring af programtilladelse
Radio- og tv-nævnet traf den 26. januar 2023 afgørelse vedrørende ændring af programtilladelse.
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse
26. januar 2023

Afgørelser 2022

Afgørelse vedr. tilsyn med Skanderborg Nær Radio
Radio- og tv-nævnet traf den 15. december 2022 afgørelse vedrørende tilsyn med Skanderborg Nær Radio.
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
15. december 2022

Afgørelse vedr. opfølgende tilsyn med Radio Helsingør
Radio- og tv-nævnet traf den 15. december 2022 afgørelse vedrørende et opfølgende tilsyn med Radio Helsingør.
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
15. december 2022

Afgørelse vedr. tilsyn Radio Haderslev
Radio- og tv-nævnet traf den 15. december 2022 afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Haderslev.
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
15. december 2022

Afgørelse vedr. tilsyn med forening
Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 8. november 2022, truffet afgørelse om rettighedsfrakendelse af en forening under tilsyn. Afgørelsen indebærer en fuld og endelig inddragelse af programtilladelsen til ikkekommerciel lokalradio.
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
6. oktober 2022

Afgørelse vedr. tilsyn med Radio Tønder
Radio- og tv-nævnet traf den 30. august 2022 afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Tønder.
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
30. august 2022

Afgørelse vedr. tilsyn med Foreningen Skanderborg Lokalradio
Radio- og tv-nævnet traf den 8. november 2022 afgørelse vedrørende tilsyn med Forening Skanderborg Lokalradio.
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
4. maj 2022

Afgørelse vedr. anmodning om genbehandling fra Radio Helsingør
Radio- og tv-nævnet traf den 27. januar 2022 afgørelse vedrørende Radio Helsingørs anmodning om genbehandling af tilsyn.
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
27. januar 2022

Afgørelse vedr. tilsyn med Nordsjællands Kristne Radio
Radio- og tv-nævnet traf den 27. januar 2022 afgørelse vedrørende tilsyn med Nordsjællands Kristne Radio.
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
27. januar 2022

Afgørelser 2021

Afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Kultur
Radio- og tv-nævnet traf den 16. december 2021 afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Kultur.
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
16. december 2021

Afgørelse vedrørende tilsyn Radio Shalom
Radio- og tv-nævnet traf den 8. november 2021 afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Shalom.
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
8. november 2021

Afgørelse vedrørende Uniradioen
Radio- og tv-nævnet traf den 13. oktober afgørelse om at fastholde tilbagebetalingskravet til Uniradioen for perioderne fra 11. marts til 8. juni 2020 og fra 7. december til 31. december 2020.
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
13. oktober 2021

Afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Helsingør
Radio- og tv-nævnet traf den 27. august 2021 afgørelse om at påtale Radio Helsingørs brug af co-produktioner og dermed manglende egenproduceret førstegangsudsendt programvirksomhed med lokalt indhold i perioden 1. januar 2018 til 9. august 2021.
Radio- og tv-nævnet påtalte endvidere Radio Helsingørs anvendelse af foreningens udbetalte driftstilskud i strid med tilskuddets formål og den lovgivning, som tilskuddet ydes i henhold til, i forbindelse med finansiering af sendesamvirkets udgifter.
Endeligt udstedte Radio- og tv-nævnet et tilbagebetalingskrav svarende til antallet af sendetimer med co-produktioner samt Radio Helsingørs konkrete bidrag til finansieringen af sendesamvirkets udgift.
Læs Radio- og tv-nævnets afgørelse her
27. august 2021

Afgørelser 2020

Afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Varde
Radio- og tv-nævnet traf den 17. november 2020 afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Varde.
17. november 2020

Afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Sønderjylland
Radio- og tv-nævnet traf den 17. november 2020 afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Sønderjylland.
17. november 2020

Afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Haderslev
Radio- og tv-nævnet traf den 17. november 2020 afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Haderslev.
17. november 2020

Afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Bob
Radio- og tv-nævnet traf den 17. november 2020 afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Bob.
17. november 2020

Afgørelse vedrørende tilsyn med Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio
Radio- og tv-nævnet traf den 2. november 2020 afgørelse om at påtale Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradios brug af co-produktioner, og dermed manglende egenproduceret førstegangsudsendt programvirksomhed med lokalt indhold, i perioden fra 1. januar 2020 til 4. oktober 2020, idet Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio i perioden har co-produceret radiostationens ugentlige programmer ’Kulturmagasinet’ og ’Sportsmagasinet’.
Nævnet understregede, at fremtidige overtrædelser kan medføre, at Nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt. 
2. november 2020

Afgørelse vedrørende tilsyn med Foreningen Svendborg Lokalradio
Radio- og tv-nævnet traf den 2. november 2020 afgørelse om at påtale Foreningen Svendborg Lokalradios brug af co-produktioner, og dermed manglende egenproduceret førstegangsudsendt programvirksomhed med lokalt indhold, i perioden fra 1. januar 2020 til 4. oktober 2020, idet Foreningen Svendborg Lokalradio i perioden har co-produceret radiostationens ugentlige programmer ’Kulturmagasinet’ og ’Sportsmagasinet’. 
Radio- og tv-nævnet påtalte endvidere Foreningen Svendborg Lokalradios manglende lokale indhold siden stationens sendestart den 1. januar 2018. 
Radio- og tv-nævnet oplyste desuden Foreningen Svendborg Lokalradio om muligheden for at anmode om nedjustering af det ugentlige antal sendeminutter med lokalt indhold. 
Nævnet understregede, at fremtidige overtrædelser kan medføre, at Nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.
2. november 2020

Afgørelse vedrørende tilsyn med Foreningen Ærø Lokalradio
Radio- og tv-nævnet traf den 2. november 2020 afgørelse om, at Foreningen Ærø Lokalradio overholder vilkårene for sin programtilladelse.  
2. november 2020

Afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Sydvest
Radio- og tv-nævnet traf den 29. september 2020 afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Sydvest.
29. september 2020

Afgørelse vedrørende tilsyn med Højderyggens Weekendradio
Radio- og tv-nævnet traf den 29. september 2020 afgørelse vedrørende tilsyn med Højderyggens Weekendradio.
29. september 2020

Afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Krishna Århus
Radio- og tv-nævnet traf afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Krishna Århus.
26. maj 2020

Afgørelse vedrørende opløsning af Sendesamvirket Hovedstaden
Radio- og tv-nævnet traf afgørelse vedrørende opløsning af sendesamvirket Hovedstaden.​​​​​​​
26. maj 2020

Afgørelser 2019

Afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Tønders programvirksomhed
Radio- og tv-nævnet traf afgørelse om tilsyn med Radio Tønders programvirksomhed.
20. december

Afgørelse vedrørende Give Nærradios programtilladelse
Radio- og tv-nævnet traf afgørelse om at inddrage Give Nærradios programtilladelse.
20. december

Afgørelse vedrørende Radio Karens manglende programvirksomhed
Radio- og tv-nævnet traf afgørelse om at tage Radio Karens manglende programvirksomhed til efterretning.
20. december

Afgørelse vedrørende tilsyn med FLR Nords stationer Mix FM Gribskov og Retro Nord
​​​​​​​Radio- og tv-nævnet traf den 5. september 2019 afgørelse om at påtale Mix FM Gribskov og Retro Nords manglende udsendelse af lokalt indhold i form af ét eller flere taleradioprogrammer, jf. lokalradiobekendtgørelsen. Endvidere påtaler Radio- og tv-nævnet, at Mix FM Gribskov ikke har overholdt reklamebekendtgørelsen, i forbindelse med lodtrækningskonkurrencer afholdt i programmerne "Mix Morgen" i uge 2. Radio- og tv-nævnet påtaler derudover, at Mix FM Gribskov ikke har overholdt reklamebekendtgørelsen, ved at have placeret en sponsorkreditering i strid med bestemmelsen i programmerne "Mix Morgen" i uge 2.
5. september

Afgørelse vedrørende FLR Nords manglende programvirksomhed
​​​​​​​Radio- og tv-nævnet traf den 3. september 2019 afgørelse om at påtale, at programvirksomheden ikke udsendes samtidig i hele sendenettet.
3. september

Afgørelse vedrørende Radio Kattegat
​​​​​​​Radio- og tv-nævnet traf den 3. september 2019 afgørelse om at inddrage Radio Kattegats programtilladelse.
3. september

Afgørelse vedrørende tilsyn med Mix FM
​​​​​​​Radio- og tv-nævnet traf den 3. september 2019 afgørelse om at påtale Mix FM’s manglende udsendelse af lokalt indhold i form af ét eller flere taleradioprogrammer, jf. § 11, stk. 1, i bekendtgørelsen, samt overtrædelse af forbuddet mod reklamer, jf. § 10, stk. 2.
3. september 2019

Afgørelse vedrørende Foreningen Radio 2'erens manglende programvirksomhed
​​​​​​​Radio- og tv-nævnet traf den 3. september 2019 afgørelse om at inddrage Foreningen Radio 2's programtilladelse.
3. september 2019

Afgørelse vedrørende Radio Salam
​​​​​​​Radio- og tv-nævnet traf den 21. august 2019 afgørelse om, at afvise Radio Salams ansøgning om udvidelse af sendetid.
21. august 2019

Afgørelse vedrørende NM Radio
​​​​​​​Radio- og tv-nævnet traf den 29. april afgørelse om, at imødekomme NM Radios anmodning om ændring af programtilladelse. Radio- og tv-nævnet påtaler derudover NM Radios manglende udsendelse af programvirksomheden på FM og indskærper forpligtelsen til at udnytte programtilladelsen fuldt ud. I den forbindelse udsteder Radio. og tv-nævnet et tilbagebetalingskrav, svarende til driftstilskuddet for januar 2019.
3. maj 2019

Afgørelse vedrørende RødovreKanalen2
​​​​​​​Radio- og tv-nævnet traf den 29. april 2019 afgørelse om, at afvise RødovreKanalen2's ansøgning om udvidelse af sendetid.
3. maj 2019

Afgørelse vedrørende Radio Ådalen Skjern
​​​​​​​Radio- og tv-nævnet traf den 29. april 2019 afgørelse om, at afvise Radio Ådalen Skjerns ansøgning om udvidelse af sendetid.
3. maj 2019

Afgørelse vedrørende Det Ny Kanal 
​​​​​​​Radio- og tv-nævnet traf den 28. marts 2019 afgørelse om, at imødekomme Det Ny Kanal 1's anmodning om ændring af programtilladelse.
3. april 2019

Afgørelse vedrørende Formiddagsradioen
​​​​​​​Radio- og tv-nævnet traf den 28. marts 2019 afgørelse om, at imødekomme Formiddagsradioens anmodning om ændring af programtilladelse.
3. april 2019

Afgørelse vedrørende Hele Byens Radio
​​​​​​​Radio- og tv-nævnet traf den 28. marts 2019 afgørelse om, at imødekomme Hele Byens Radios anmodning om ændring af programtilladelse.​​​​​​​
3. april 2019

Afgørelser 2018

Afgørelse vedrørende Foreningen Radio Jazz København
Radio- og tv-nævnet traf den 18. december 2018 afgørelse om at afvise Foreningen Radio Jazz Københavns anmodning om dispensation fra kravet om taleradio.
18. december 2018

Afgørelse vedrørende Stina FM
Radio- og tv-nævnet traf den 18. december 2018 afgørelse om ændring af sendetid for Radio Stina.
18. december 2018

Afgørelse vedrørende Radio Halsnæs
Radio- og tv-nævnet traf den 17. december 2018 afgørelse om ændring af sendetid for stationen Radio Halsnæs.
18. december 2018

Afgørelse vedrørende Halsnæs Retro
Radio- og tv-nævnet traf den 18. december 2018 afgørelse om ændring af sendetid for stationen Halsnæs Retro.
18. december 2018

Afgørelse vedrørende Albertslund Nærradio
Radio- og tv-nævnet traf den 17. december 2018 afgørelse om, at imødekomme Albertslund Nærradios anmodning om ændring af programtilladelse.
17. december 2018

Afgørelse vedrørende overdragelse af Halsnæs Retro
Radio- og tv-nævnet traf den 17. december 2018 afgørelse om, at imødekomme Radio Halsnæs' anmodning om overdragelse af programtilladelse vedrørende Halsnæs Retro til Foreningen Radio Boost af 2017.
17. december 2018

Afgørelse vedrørende Den Kristne Radio
Radio- og tv-nævnet traf den 17. december 2018 afgørelse om, at imødekomme Den Kristne Radios anmodning om ændring af programtilladelse.
17. december 2018

Afgørelse vedrørende Station 2000
Radio- og tv-nævnet traf den 17. december 2018 afgørelse om, at imødekomme Station 2000's anmodning om ændring af programtilladelse.
17. december 2018

Afgørelse vedrørende Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio
Radio- og tv-nævnet traf den 17. december 2018 afgørelse om, at imødekomme Foreningen Faaborg-Midtfyns Lokalradios anmodning om ændring af programtilladelse.
17. december 2018

Afgørelse vedrørende overdragelse af Radio FLR
Radio- og tv-nævnet traf den 17. december 2018 afgørelse om, at imødekomme Radio Stinas anmodning om overdragelse af programtilladelse vedrørende Radio FLR til Radio 10FM.
17. december 2018

Tilsyn med Foreningen Radio Jazz København
Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse om at påtale Foreningen Radio Jazz Københavns manglende udsendelse af lokalt indhold. Nævnet understreger, at fremtidige overtrædelser af dette krav kan medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.
21. november 2018

Afgørelse vedrørende Radio Veronica
Radio- og tv-nævnet traf den 21. november 2018 afgørelse om, at imødekomme Radio Veronicas anmodning om ændring af programtilladelse.
21. november 2018

Tilsyn med Eagles FM
Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse om at påtale Eagles FM's manglende udnyttelse af programtilladelsen fra uge 11 til og med uge 39, og indskærper i den forbindelse forpligtelsen til at udnytte programtilladelsen fuldt ud. Nævnet understreger, at fremtidige overtrædelser af dette krav kan medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.
Nævnet påtaler ydermere Eagles FM's udsendelse af skjult reklame i "Motorprogrammet". Nævnet indskærper reglerne vedrørende forbud mod reklamer og pålægger stationen omgående at ophøre med at sende reklamer.
30. oktober 2018

Tilsyn med Arkens Radio
Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse om at påtale Arkens Radios manglende udnyttelse af sin minimumssendetid i perioden august 2017 til oktober 2018. Derudover imødekommer nævnet Arkens Radios anmodning om nedjustering af minimumssendetiden fra 24 timer per uge til 21,5 timer uge.
26. oktober 2018

Afgørelse vedrørende Lokalradioforeningen Odder
Radio- og tv-nævnet traf den 2. oktober 2018 afgørelse om, at inddrage Lokalradioforeningen Odders programtilladelse til udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, da stationen den 2. august 2018 forsat ikke var påbegyndt sin programaktivitet, som skulle være påbegyndt den 1. januar 2018. Nævnet udstedte i den forbindelse et tilbagebetalingskrav svarende til driftstilskuddet for 2018.
2. oktober 2018

Afgørelse vedrørende Eagles FM
Radio- og tv-nævnet traf den 2. oktober 2018 afgørelse om, at imødekomme Eagles FM's anmodning om ændring af programtilladelse.
2. oktober 2018

Tilsyn med Foreningen Skanderborg Lokalradio
Radio- og tv-nævnet traf den 2. oktober 2018 afgørelse om, at Foreningen Skanderborg Lokalradio havde overtrådt reglerne om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer.
Nævnet påtalte overtrædelsen og understregede overfor foreningen, at fremtidige overtrædelser af kravet kan medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt, da manglende optagelse af programvirksomheden er en alvorlig hindring for nævnets tilsyn.
2. oktober 2018

Tilsyn med Serviceradio - Genbehandling
Den 13. april 2018 modtog Radio- og tv-nævnet en henvendelse fra Serviceradio, der blev betragtet som en anmodning om genoptagelse af tilsynssagen vedrørende Serviceradio, som blev behandlet på Radio- og tv-nævnets møde den 20. marts 2018. Radio- og tv-nævnet behandlede på baggrund af klagen sagen på ny på nævnets møde den 22. maj 2018.
Radio- og tv-nævnet traf afgørelse om, at afgørelsen truffet på nævnets møde den 20. maj 2018 vedrørende tilsyn med Serviceradio ud fra en samlet vurdering blev ændres således, at Serviceradio fik en påtale for at have udsendt en sponsorkreditering, som oversteg den tilladte varighed efter § 26, stk. 3, 1. pkt., i reklamebekendtgørelsen, samt at denne sponsorkreditering ikke skete i neutral form og dermed var i strid med § 26, stk. 4, 1. pkt., i reklamebekendtgørelsen. i reklamebekendtgørelsen, jf. § 12 i lokalradiobekendtgørelsen.
Nævnet understregede, at fremtidige overtrædelser kunne medføre, at nævnet inddrog programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.
28. juni 2018

Tilsyn med Serviceradio 2018
Radio- og tv-nævnet fandt, at Serviceradio havde udsendt en sponsorkreditering, som oversteg den tilladte varighed efter § 26, stk. 3, 1. pkt., i reklamebekendtgørelsen, samt at denne sponsorkreditering ikke skete i neutral form og dermed var i strid med § 26, stk. 4, 1. pkt., i reklamebekendtgørelsen.
Et flertal bestående af 4 medlemmer i Radio- og tv-nævnet fandt, henset til den tidligere sag vedrørende Serviceradio af 12. september 2017, hvori nævnet fandt, at Serviceradio havde udsendt reklamer i strid med § 16, stk. 1, i lokalradiobekendtgørelsen, at der i nærværende sag var tale om overtrædelser af lignende karakter, da sponsorkrediteringen efter disse medlemmers vurdering fik karakter af reklame. Der var dermed tale om et gentagelsestilfælde, som udgjorde en skærpende omstændighed, hvorfor Serviceradios programtilladelse inddrages midlertidigt i perioden 1. maj 2018 til 31. maj 2018. Tilskuddet for perioden bortfalder ligeledes.
Et mindretal bestående af to medlemmer fandt ikke, at der var tale om lignende overtrædelser, og at der derfor ikke var tale om et gentagelsestilfælde. Mindretallet ville derfor alene påtale de ovennævnte overtrædelser samt indskærpe reglerne vedrørende sponsorkrediteringer. Mindretallet understregede, at fremtidige overtrædelser kan medføre, at nævnet inddrog programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.
OBS: Der gøres opmærksom på, at Radio- og tv-nævnet har modtaget en klage over afgørelse af den 9. april 2018 vedrørende tilsyn med Serviceradio, og sagen vil blive forlagt Radio- og tv-nævnet på nævnets møde den 22. maj 2018.
Radio- og tv-nævnet har på baggrund heraf besluttet at give sagen opsættende virkning, hvorfor kravet om tilbagebetaling af tilskud for maj måned samt slukning af radiokanalen i maj måned sættes i bero.
9. april 2018

Afgørelse vedrørende klage over Nordjyske Mediers forslag til vedtægter
Radio- og tv-nævnet traf den 22. marts 2018 afgørelse om at meddele DNR, at udformningen af konkrete vedtægter for sendesamvirket påhviler sendesamvirkets medlemmer, og at sendesamvirket skal udarbejde en vedtægt, der som minimum indeholder de i lokalradiobekendtgørelsens bilag to anførte bestemmelser.
22. marts 2018

Tilsyn med Faaborg-Midtfyn Lokalradio
Radio- og tv-nævnet traf den 22. marts 2018 afgørelse om at påtale Faaborg-Midtfyn Lokalradios manglende udsendelse af i alt 45 timers programvirksomhed og indskærpede i den forbindelse stationens forpligtelsen til at udnytte programtilladelsen fuldt ud.
22. marts 2018

Afgørelse vedrørende Sendesamvirket i Ringkøbing
Radio- og tv-nævnet traf den 30. januar 2018 afgørelse om, at imødekomme Sendesamvirket i Ringkøbings anmodning om ændring af programtilladelser til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til Ringkøbing Lokalradio, Serviceradio og Weekend Radio.
30. januar 2018

Afgørelse vedrørende Det Åbne Radioværksted
Radio- og tv-nævnet traf den 30. januar 2018 afgørelse om, at imødekomme Det Åbne Radioværksteds anmodning om ændring af programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og nedjustering af udsendelse af lokalt indhold til 60 minutter per uge. 
30. januar 2018

Tilsyn med Formiddagsradioen
Radio- og tv-nævnet traf den 30. januar 2018 afgørelse om, at Formiddagsradioen i programmet ”Om lidt er kaffen klar” sendt den 18. januar 2017 havde udsendt skjult reklame i strid med reglerne ved gentagne gange at oplyse om telefonnummer til en psykoterapeut.
Radio- og tv-nævnet fandt ligeledes, at Formiddagsradioen havde placeret en sponsorkreditering i strid med reglerne i programmet ”Om lidt er kaffen klar” sendt den 31. januar 2017. Denne sponsorkreditering gik endvidere ud over den tilladte varighed og var anvendt i en række af Formiddagsradioens programmer. Overtrædelserne medførte en påtale fra nævnet. Nævnet understregede, at fremtidige overtrædelser af forbuddet kunne medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.
30. januar 2018

Afgørelser 2017

Afgørelse vedr. Radio Hormuud

Radio- og tv-nævnet traf den 20. december 2017 afgørelse om, at Somalisk Radio Hormuud lever op til vilkårene i sin programtilladelse.
20. december 2017

Afgørelse vedrørende Radio Payvand

Radio- og tv-nævnet traf den 5. oktober 2017 afgørelse om at meddele Radio Payvand afslag på stationens anmodning om dispensation fra § 7, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, og nævnet fastholder således sit afslag af 30. juni 2017.
20. december 2017

Afgørelse vedrørende Radio Antena

Radio- og tv-nævnet traf den 20. december 2017 afgørelse om ikke at genoptage sagen vedrørende Radio Antenas ansøgning om tilladelse til ikkekommerciel lokalradio og fastholder dermed sin afgørelse af 30. juni 2017 om afslag på ansøgning til ikkekommerciel lokalradio.
20. december 2017

Afgørelse vedrørende Den Køgegensiske Nærradio

Radio- og tv-nævnet traf den 20. december 2017 afgørelse om ikke at genoptage sagen vedrørende Den Køgegensiske Nærradios ansøgning om tilladelse til ikkekommerciel lokalradio og fastholder dermed sin afgørelse af 30. juni 2017 om afslag på ansøgning til ikkekommerciel lokalradio.
20. december 2017

Afgørelse vedrørende Det ny Kanal 1

Radio- og tv-nævnet traf den 20. december 2017 afgørelse om, at Det Ny Kanal 1 lever op til vilkårene for sin programtilladelse.
20. december 2017

Afgørelse vedrørende Radio Holberg

Radio- og tv-nævnet traf d. 6 december 2017 afgørelse om, at Radio Holberg lever op til vilkårene i sin programtilladelse.
6. december 2017

Afgørelse vedrørende Radio Tønder

Radio- og tv-nævnet traf den 5. december 2017 afgørelse om ikke at genoptage sagen og fastholder dermed sin afgørelse af 5. oktober 2017 om ikke at give Radio Tønder programtilladelse til ikkekommerciel radio.
5. december 2017

Afgørelse vedrørende Nordsjælland 4

Radio- og tv-nævnet traf den 6. november 2017 afgørelse om at afvise Radio 10FM, Radio Boost, Radio Halsnæs, Halsnæs Retro, Stina FM og Radio FLR’s anmodning om opdeling af sendenettet Nordsjælland 4 samt opjustering af stationernes sendetider.
6. november 2017

Afgørelse vedrørende Sendesamvirke 97,7 MHz

Radio- og tv-nævnet traf den 6. november 2017 afgørelse om at imødekomme Sendesamvirke 97,7 MHz’ anmodning om ændring af tilladelser til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til Radio F. Frederiksberg, Radio Fruen, Radio Sfinx, Radio 2000 Frederiksberg, Frederiksberg Natradio, Frederiksberg Lokal Radio, Frederiksberg Senior Radio og Radio Kultur.
6. november 2017

Afgørelse vedrørende Radio Kosovas Stemmes anmodning

Radio- og tv-nævnet traf den 6. november 2017 afgørelse om ikke at genoptage sagen vedrørende Radio Kosovas ansøgning om tilladelse til ikkekommerciel lokalradio og fastholder dermed sin afgørelse af 5. oktober 2017 om afvisning af klage over afslag på ansøgning til ikkekommerciel lokalradio.
6. november 2017

Tilsyn med Rødovrekanalen

Radio- og tv-nævnet traf den 16. oktober 2017 afgørelse om, at Rødovrekanalen lever op til vilkårene i sin programtilladelse. Et af nævnets medlemmer afgav dissens, da et indslag i et af stationens programmer efter medlemmets opfattelse indeholdt skjult reklame. 
6. november 2017

Tilsyn med Universitetsradioen

Radio- og tv-nævnet traf den 6. oktober 2017 afgørelse om, at Universitetsradioen lever op til vilkårene for sin programtilladelse.
6. november 2017

Afgørelse vedrørende Radio Kosovas Stemme

Radio- og tv-nævnet traf den 5. oktober 2017 afgørelse om at meddele Radio Kosovas Stemme afslag på stationens anmodning om dispensation fra § 7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, og nævnet fastholder således sit afslag af 30. juni 2017. 
6. november 2017

Afgørelse vedrørende Radio Paklink

Radio- og tv-nævnet traf den 5. oktober 2017 afgørelse om at meddele Radio Paklink afslag på stationens anmodning om dispensation fra § 7, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, og nævnet fastholder således sit afslag af 30. juni 2017.
6. november 2017

Afgørelse vedrørende Radio Payvand

Radio- og tv-nævnet traf den 20. december 2017 afgørelse om ikke at genoptage sagen vedrørende Radio Payvands ansøgning om tilladelse til ikkekommerciel lokalradio og fastholder dermed sin afgørelse af 30. juni 2017 om afslag på ansøgning til ikkekommerciel lokalradio.
5. oktober 2017

Afgørelse vedrørende Radio Antena

Radio- og tv-nævnet traf den 20. december 2017 afgørelse om ikke at genoptage sagen vedrørende Radio Antenas ansøgning om tilladelse til ikkekommerciel lokalradio og fastholder dermed sin afgørelse af 30. juni 2017 om afslag på ansøgning til ikkekommerciel lokalradio.
3. oktober 2017

Afgørelse vedrørende Den Albanske Radioforening

Radio- og tv-nævnet traf den 3. oktober 2017 afgørelse om at meddele Den Albanske Radioforening afslag på stationens anmodning om dispensation fra § 7, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, og nævnet fastholder således sit afslag af 30. juni 2017.
3. oktober 2017

Afgørelse vedrørende Medieskolen Lyngby

Radio- og tv-nævnet traf den 3. oktober 2017 afgørelse om at meddele Medieskolen Lyngby afslag på stationens anmodning om dispensation fra § 7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, og nævnet fastholder således sit afslag af 30. juni 2017.
3. oktober 2017

Afgørelse vedrørende Iransk Kulturforening

Radio- og tv-nævnet traf den 3. oktober 2017 afgørelse om at meddele Iransk Kulturforening afslag på stationens anmodning om dispensation fra § 7, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, og nævnet fastholder således sit afslag af 30. juni 2017.
3. oktober 2017

Afgørelse vedrørende Radio 2000

Radio- og tv-nævnet traf den 3. oktober 2017 afgørelse om at meddele Radio 2000 afslag på stationens anmodning om dispensation, og nævnet fastholder således sit afslag af 30. juni 2017.
3. oktober 2017

Afgørelse vedrørende Lokalradioforeningen Samsø

Radio- og tv-nævnet traf den 3. oktober 2017 afgørelse om at meddele Lokalradioforeningen Samsø afslag på stationens anmodning om dispensation fra § 7, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, og nævnet fastholder således sit afslag af 30. juni 2017.
3. oktober 2017

Opfølgende tilsyn med Weekend Radio

Radio- og tv-nævnet traf den 12. september 2017 afgørelse om at Weekend Radio havde udsendt reklame for Landbobanken. Overtrædelsen medførte en påtale fra nævnet, og stationen blev pålagt omgående at ophøre med at sende reklamer. Nævnet understregede, at fremtidige overtrædelser af forbuddet kan medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.
12. september 2017

Opfølgende tilsyn med Ringkøbing Lokalradio

Radio- og tv-nævnet traf den 12. september 2017 afgørelse om at Ringkøbing Lokalradio havde udsendt reklamer i perioden 18. april - 19. juni 2017. Overtrædelsen medførte en påtale samt en inddragelse af programtilladelsen i perioden 1. oktober - 31. december 2017. Nævnet krævede ligeledes driftstilskud for samme periode, på 32.011 kr., tilbagebetalt.
12. september 2017

Opfølgende tilsyn med Serviceradio

Radio- og tv-nævnet traf den 12. september 2017 afgørelse om at Serviceradio havde udsendt reklamer i perioden 11. april - 12. juni 2017. Overtrædelsen medførte en påtale fra nævnet, og stationen blev pålagt omgående at ophøre med at sende reklamer. Nævnet understregede, at fremtidige overtrædelser af forbuddet kan medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.
12. september 2017

Afgørelse om Sendesamvirket 97,7 MHz's anmodning om ændring af programtilladelser

Radio- og tv-nævnet traf den 28. august 2017 afgørelse om at meddele Sendesamvirket 97,7 MHz afslag på sendesamvirkets anmodning om ændring af tilladelser til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til Lokalradioforeningen Fasanen, Radio Fruen, Radio Sfinx, Radio 2000 Frederiksberg, Frederiksberg Natradio, Frederiksberg Lokal Radio, Frederiksberg Senior Radio og Radio Kultur. 
4. september 2017

Afgørelse om De Samvirkende Lokalradioer i Aarhus' anmodning om ændring af programtilladelser

Radio- og tv-nævnet traf den 28. august 2017 afgørelse om at imødekomme De Samvirkende Lokalradioer i Aarhus’ anmodning om ændring af programtilladelser til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til Børne- og ungdoms TV (BURT), Aarhus Lokalradio, Gellerup Radio og TV, Aarhus Global Media, Indvandrerradioen i Århus, Multikulturel Radio i Aarhus, Radio Håb, Lokalforeningen Radio Krishna, Lokalradioforeningen Aarhus, Det Tunge Team og Århus Studenterradio.
4. september 2017

Tilsyn med Roskilde Weekendradio

Radio- og tv-nævnet traf den 20. juni 2017 afgørelse om, at stationen ikke levede op til reglerne om at udlevere de udbedte oplysninger og materiale rettidigt, hvilket blev påtalt. Radio- og tv-nævnet fandt endvidere, at Roskilde Weekendradio i interview med bandet Ronald and the Depressions overtrådte forbuddet om udsendelse af reklamer. Overtrædelsen medførte en påtale fra nævnet, og stationen blev pålagt omgående at ophøre med at sende reklamer. Nævnet understregede, at fremtidige overtrædelser af forbuddet kan medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.
20. juni 2017

Tilsyn med Give Nærradio

Radio- og tv-nævnet traf den 20. juni 2017 afgørelse om, at stationen ikke levede op til reglerne om at udlevere de udbedte oplysninger og materiale rettidigt, hvilket blev påtalt. Overtrædelsen medførte, at stationens tilskud for juli måned i 2017 bortfaldt.
20. juni 2017

Tilsyn med Nordsjællands Kristne Radio

Radio- og tv-nævnet traf d. 31 marts 2017 afgørelse om, at der er overensstemmelse mellem Nordsjællands Kristne Radios udøvede programvirksomhed og vilkårene i den udstedte programtilladelse samt vilkårene for tilskud.
31. marts 2017

Tilsyn med Serviceradio

Radio- og tv-nævnet traf d. 31 marts 2017 afgørelse om, at der er overensstemmelse mellem Serviceradios udøvede programvirksomhed og vilkårene i den udstedte programtilladelse samt vilkårene for tilskud. 
31. marts 2017

Tilsyn med Weekend Radio

Radio- og tv-nævnet traf d. 31 marts 2017 afgørelse om, at der er overensstemmelse mellem Weekend Radios udøvede programvirksomhed og vilkårene i den udstedte programtilladelse samt vilkårene for tilskud. 
31. marts 2017

Tilsyn med Ringkøbing Lokalradio

Radio- og tv-nævnet traf d. 31 marts 2017 afgørelse om, at Ringkøbing Lokalradio i programmet ”Køb, salg og byttebiks” overtrådte forbuddet om udsendelse af reklamer. Overtrædelsen medførte en påtale fra nævnet, og stationen blev pålagt omgående at ophøre med at sende reklamer. Nævnet understregede, at fremtidige overtrædelser af forbuddet kan medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.
31. marts 2017

Opdateret 27. maj 2024