Genudbud af FM 6, 2018

Radio- og tv-nævnet gennemførte i første halvår af 2018 genudbud af den sjette jordbaserede FM-radiokanal, FM 6, som Berlingske og Bauer Media havde tilladelse til frem til juli måned 2018.

Bauer Media var eneste ansøger til udbuddet, og Radio og tv-nævnet udstedte programtilladelse til Bauer Media den 6. april 2018 med ikrafttrædelse den 9. juli.

Find udbudsmateriale mv. i listen nedenfor.

Radio 100 - Bauer Media ApS er tilladelseshaver til den sjette jordbaserede FM-kanal

Bauer Media ApS er indehaver af den gældende tilladelse til at sende på den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Bauer Media ApS driver stationen under navnet Radio 100.

Tilladelsen til at sende på den sjette FM-kanal trådte i kraft den 9. juli 2018 og udløber den 8. juli 2026.

Radio- og tv-nævnet udpegede på sit møde den 6. april 2018 Bauer Media ApS som vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FM-radiokanal.

Læs evalueringsrapporten i forbindelse med tildeling af programtilladelsen til Bauer Media ApS her.

Den sjette jordbaserede FM-radiokanal blev udbudt på baggrund af § 1 i bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal, der blev udstedt af Kulturministeriet den 22. maj 2017.

 

Opdateret 01. marts 2023