Genudbud af DAB-blok 3, 2018

Genudbud af DAB-blok 3

Se hvem der har fået tilladelse til DAB-blok 3 ved genudbuddet 2018 her.

Se hvem der har ansøgt om tilladelse til DAB-blok 3 her.

Radio- og tv-nævnet har gennemført et genudbud af sendemulighederne i den regionalt opdelte DAB-blok 3. Ansøgningsfristen var den 28. september kl. 12.00.

Der blev udbudt sendemuligheder i 12 områder med op til 16 tilladelser i hvert område.

Sendetilladelserne udstedes af Radio- og tv-nævnet. Sendetilladelserne forventes udstedt med ikrafttrædelse den 30. november 2018 og vil gælde til og med den 30. juni 2023.

Deltagelse i udbuddet skete på grundlag af indgivelse af ansøgning, der skulle indeholde den dokumentation og de oplysninger der var krævet.

Der var ved ansøgningsfristens udløb indkommet ansøgninger om 46 programtilladelser. Senere blev ansøgning om 12 tilladelser frafaldt. Der var således ikke konkurrence om de ansøgte tilladelser, og alle ansøgere har fået tildelt de tilladelser, som de har ansøgt. 

Se hele udbudsmaterialet her.

LOVGRUNDLAG

Udbuddet blev foretaget på baggrund af bekendtgørelse nr. 414 af 9. maj 2016 om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomheden i den regionalt opdelte DAB-blok 3.

ANSØGNINGSFRIST

Ansøgninger skulle være Radio- og tv-nævnet i hænde senest fredag den 28. september kl. 12.00.

ANSØGNINGSPROCES

Der kunne kun ansøges ved at anvende de elektroniske ansøgningsskemaer nederst på siden.

Ansøgere skulle i første omgang kun indsende ansøgningsmaterialet til trin 1.

Ansøgningen skulle udformes i overensstemmelse med det i udbudsmaterialet angivne og skulle indeholde den dokumentation og de oplysninger m.v. der var krævet.

OFFENTLIGGØRELSE AF ANSØGERE

Radio- og tv-nævnet offentliggjorde den 3. oktober 2018 en liste over samtlige ansøgere. 

OFFENTLIGGØRELSE AF TILLADELSESHAVERE

Radio- og tv-nævnet offentliggjorde tilladelseshavere i områder uden konkurrence onsdag den 31. oktober 2018.

Se listen over tilladelseshavere i områder uden for konkurrence her. 

Der var ikke konkurrence om nogen af de ansøgte tilladelser, og alle ansøgere har fået tildelt de tilladelser de har ansøgt. 

Sendetilladelserne udstedes af Radio- og tv-nævnet. Sendetilladelserne forventes udstedt den 30. november 2018 og gælder til og med den 30. juni 2023.

SPØRGSMÅL OG SVAR

I perioden frem til fredag den 14. september 2018 kl. 12.00 var der mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Fredag den 14. september 2018 kl. 12.00 var der ikke indkommet spørgsmål til udbudsmaterialet. 

ÆNDRINGER I UDBUDDET

Radio- og tv-nævnet var berettiget til inden udløbet af fristen for ansøgninger at aflyse udbuddet.

Nævnet var endvidere berettiget til at aflyse udbuddet, hvis der ikke fremkommer egnede ansøgninger.

Nævnet kunne i øvrigt foretage nødvendige ændringer i de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger. Endelig blev der taget forbehold for fejl i udbudsmaterialet.

Alle informationer om ændringer ville ske på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Der blev ikke foretaget ændringer i udbudsmaterialets angivne vilkår. 

Udbudsmateriale

Bilag 1: Trin 1.

Ansøgningsskema for ansøgere med CPR-nr.

Ansøgningsskema for ansøgere med CVR-nr.

Ansøgningsskema for udenlandske ansøgere med andet identifikationsnummer.

Bilag til ansøgningsskemaet:
1A. Eventuel konsortieerklæring (PDF).
1A. Eventuel konsortieerklæring (Word).
1B. Eventuelle supplerende ejerskabserklæringer (PDF).
1B. Eventuelle supplerende ejerskabserklæringer (Word).

Der skal, såfremt det er relevant, tillige indsendes følgende bilag, hvortil der ikke er udarbejdet skabelon:
1C. Eventuel offentlig version af ansøgning (inkl. bilag) med undtagelse af følsomme oplysninger

Bilag 2: Trin 2. Supplerende ansøgningsskema til brug for skønhedskonkurrencen.

Der skal til det supplerende ansøgningsskema indsendes følgende bilag, hvortil der ikke er udarbejdet skabelon:
D. Dokumentation for ansøgers likviditet og soliditet

Der skal til det supplerende ansøgningsskema indsendes følgende bilag, hvortil der er udarbejdet skabelon:
E. Dokumentation for ansøgers erfaring (PDF).
E. Dokumentation for ansøgers erfaring (word).

Der skal i det omfang, at disse er relevante, tillige indsendes følgende bilag, hvortil der heller ikke er udarbejdet skabeloner:
F. Eventuel dokumentation for aftaler med andre foretagender med den pågældende erfaring
G. Eventuel offentlig version af supplerende ansøgningsskema (inkl. bilag) med undtagelse af følsomme oplysninger

Opdateret 15. marts 2023