Genudbud af DAB-blok 3, 2016

Radio- og tv-nævnet gennemførte i efteråret 2016 et udbud af de ledige sendemuligheder i den regionalt opdelte DAB-blok 3.

Der var 72 ansøgere til genudbuddet og Nævnet udstedte tilladelse til samtlige ansøgere.

Find udbudsmateriale mv. i listen nedenfor.

Opdateret 01. marts 2023