Evalueringsrapporter

Når tilladelsesperioden for digital forsøgsvirksomhed er udløbet, skal tilladelseshaveren afgive en evaluering af forsøget til Radio- og tv-nævnet, jf. § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 461 af 19. maj 2006 om forsøgsvirksomhed i henhold til radio- og fjernsynsloven, som kan findes på Kulturministeriets hjemmeside her.

Evalueringsrapporterne med bilag kan findes ved at følge nedenstående links:

  • 1. maj 2010 til 31. december 2011: Forsøg på kanal 67 i København med DVB T2, terrestrisk digitalt tv
  • 1. november 2009 til 31. oktober 2012: Forsøg på kanal 35 med digitalt HD tv, DTT
  • 4. juni 2012 til 31. oktober 2014: Forsøg på Kanal 9D med digital radio på T-DAB frekvens
  • 1. januar 2012 til 31. december 2014: Forsøg på UHF kanal 39 med DVB-T2 Lite
Opdateret 23. februar 2023