Afrapportering Demokratipuljen

Hvis du har modtaget tilskud fra Demokratipuljen, skal du senest tre måneder efter projektets afslutning indsende afrapportering for tilskuddet.

Afrapportering for tilskud fra Demokratipuljen

Der skal afrapporteres for tilskud fra Demokratipuljen senest tre måneder efter endt projekt. Regnskabet og beretningen skal redegøre for projektets forløb og indfrielsen af de eventuelle krav, der er fastsat i bevillingsbrevet. Dertil er det vigtigt, at afrapporteringen tager udgangspunkt i det projektbudget, som lå til grund for jeres tilskud fra Demokratipuljen. Regnskab og beretning skal indsendes elektronisk.

Tilskudsbeløbet, som I har modtaget fra Demokratipuljen, er afgørende for kravene til afrapporteringen. Det kan I læse mere om nedenfor.

Tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr.

Hvis du har modtaget et tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr., skal du indsende regnskab og beretning, som er underskrevet af tilskudsmodtager og en regnskabskyndig person. Du kan også vælge at få regnskabet revideret af en revisor.

Ved tilskud på over 100.000 kr. til og med 500.000 kroner er det obligatorisk at anvende skabelon til udfyldelse af regnskab og beretning. Du finder skabelonen her.

Har du modtaget et tilskud fra Demokratipuljen på over 100.000 kr. til og med 500.000 kr. skal du indsende din afrapportering her.

Tilskud over 500.000 kroner

Hvis du har modtaget et tilskud på over 500.000 kr., skal du indsende regnskab og beretning. Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan der udfører revision for kommuner eller regioner.

Ved tilskud på over 500.000 kroner er det obligatorisk at anvende skabelon til udfyldelse af regnskab og beretning. Du finder skabelonen her.

Har du modtaget et tilskud fra Demokratipuljen på over 500.000 kr. skal du indsende din afrapportering her.

Efter indsendelse af afrapportering

Når du har indsendt blanketten, vil du automatisk modtage en kvittering for indsendelsen på den e-mail adresse, du har oplyst i blanketten. Slots- og Kulturstyrelsen vil efterfølgende gennemgå det indsendte, og du vil høre fra os senest otte uger efter indsendelsen.

Lovgrundlag

Reglerne om regnskab og revision i forbindelse med afrapportering er fastsat i overensstemmelse med principperne i bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

 

Opdateret 07. juni 2021