Konference om en tidlig kulturstart

Slots- og Kulturstyrelsen afholdte konferencen ”En tidlig kulturstart” med fokus på kunst- og kulturmøder for børn i dagtilbud, som bliver til gennem partnerskaber.

Slots- og Kulturstyrelsen afholdt mandag den 3. december 2018 konferencen ”En tidlig kulturstart” i Horsens med fokus på kunst- og kulturmøder for børn i dagtilbud, som bliver til gennem partnerskaber mellem for eksempel dagtilbud og kulturinstitutioner. Det var en dag, hvor samarbejdet mellem kultur- og dagsinstitutioner kommer i centrum.

På konferencen, der blev åbnet af kulturminister Mette Bock, kunne man få inspiration til sit eget partnerskabsprojekt og den ansøgning til puljen til en tidlig kulturstart, der skal indsendes til januar.

Som en del af konferencen var der blandt andet være oplæg om partnerskaber og samtalesaloner, som eksempler på fordele og udfordringer for partnerskaber dagtilbud og kulturinstitutioner.

Der var 216 tilmeldte til konferencen.

Program

Velkomst ved Lone Wessel, teaterdirektør ved Horsens Ny Teater og Ole Winther, enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen

Kulturminister Mette Bock bød velkommen

Den nye pædagogiske læreplan og samarbejdet med kulturinstitutioner

Oplæg om den nye pædagogiske læreplan og overvejelser om betydningen af samarbejde med kulturinstitutioner set i forhold til projektet ”Hjerter”. 

Alice Kjær, cand. pæd. i pædagogik, pædagog, forfatter og censor

Film og digital dannelse i daginstitutioner

Filmcentralen/For de yngste er et digital tilbud til daginstitutioner om at se og lave film og andre kreative produktioner sammen med børnene. App’en er bygget op omkring læreplanstemaerne. 

Claus Hjorth, Afdelingschef for Filminstituttets Børn & Unge afdeling

Oplæg om partnerskaber

Hvorfor vi skal lave partnerskaber, og hvordan kan synergien mellem dagtilbud og kulturinstitutioner kvalificere praksis begge steder? Hvad man skal være opmærksom på, når man skal starte et nyt partnerskab op set ud fra egen forskning.

Merete Cornét Sørensen, lektor og ph.d., Professionshøjskolen Absalon

Samtalesalon

Som deltager kan man tilmelde sig to ud af fire samtalesaloner. De beskæftiger sig alle med partnerskaber, men præsenterer forskellige praksiserfaringer og belyser forskellige aspekter. Samtalesalonerne er en mulighed for at videndele tværgående udfordringer og perspektiver ved partnerskaber ud fra deltagernes forskellige faglige ståsteder. Formatet lægger op til, at man både lytter til andres erfaringer og bidrager med egen viden. Først  laver praktikere fra eksterne læringsmiljøer og dagtilbud et kort oplæg, hvor de deler deres erfaringer med partnerskaber. Dernæst folder samtalen sig ud. Målsætningen er, at deltagerne og oplægsholdere går derfra med inspiration til deres egen videre praksis og ansøgninger til puljen til en tidlig kulturstart.

Samtalesalonerne varede hver 60 min. og var rammesat af en regional koordinator fra Nationalt netværk af skoletjenester (NNAS):

 1. Gensidig kompetenceudvikling
  DET LILLE TEATER, dagtilbudsklyngeleder fra klynge NBB i København og Filiorum præsenterer partnerskabsprojektet ”Hva’ laver de?” med fokus på gensidig kompetenceudvikling.
  Matti Bekkevold/administrator, Lisbeth Ryhl/klyngeleder NBB og Clarissa Meister-Petersen/ leder og stifter af Filiorum – tid til teater

 2. I partnerskab med studerende
  Professionshøjskolen Absalon og Museum Vestsjælland – om udvikling af partnerskabsmodel og den daglige organisering. 
  Martin Hoffmann/professionshøjskolen Absalon, Marlene Kramm/Museum Vestsjælland og Jesse-Lee Costa/Museum Vestsjælland

 3. På tværs af kommuner og fagligheder
  Præsentation af ARKENs erfaringer fra det tværfaglige og tværkommunale partnerskabsprojekt, "På små ben".
  Jane Bendix/Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Skoletjenesten, ARKEN

 4. Når partnerskab bliver hverdag
  Om forankring på kulturinstitutionen og i dagtilbuddet set ud fra Varde Museernes erfaringer fra projektet ”Kulturbørnehaver”.
  Anja Høegh/Vardemuseerne og Pernille Ø. Sørensen/Vardemuseerne

 Om de næste skridt mod et partnerskab

Hvad bærer vi med os hjem? Merete Sørensen/Professionshøjskolen Absalon, Claus Hjorth/DFI, Marie Broen/NNAS og Christine Lund Jakobsen/NNAS.


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)