Børn og unge i udsatte boligområder

Her kan du læse mere om, hvordan børn og unge i udsatte boligområder får mulighed for at møde og engagere sig aktivt i kunst og kultur.


PULJE: KULTURBROEN TIL BØRN OG UNGE 2019-2022

Kulturbroen til børn og unge har fokus på at skabe metodeudvikling og brobygning mellem parter fra udsatte boligområder og lokale kulturinstitutioner og -aktører, så flere børn og unge i udsatte boligområder får mulighed for at møde og engagere sig i kunst og kultur. Initiativet består af en pulje på 3,7 millioner, en projektmodningscamp forud for ansøgningsrunden og et videndelingsnetværk på tværs af de projekter, der har fået støtte fra puljen.

Støttede projekter:

Kultur til børn og unge blev uddelt i 2019 og støtter otte projekter. Puljen bliver ikke slået op igen.

Musikalsk legestue som brobygger

Et samarbejde mellem Den boligsociale helhedsplan, Brøndby Musikskole og Kulturhuset Brønden i Brøndby Kommune, der udvikler og etablerer et lokalt musiktilbud i Brøndby Strand til små børn og deres forældre. Formålet er at give små børn og deres forældre positive musikoplevelser og stimulere den naturlige glæde ved musik. Gennem musiske aktiviteter styrker projektet børnenes sprog. Det skal også skabe brobygning til det eksisterende kulturliv i lokalsamfundet og bidrage til social forandring i de enkelte familier.
Projektet modtager et tilskud på 375.000 kr.

SUPERTOTAL filmfortællinger fra Charlotteager 

Et samarbejde mellem Den boligsociale helhedsplan Charlottekvarteret, filmfestivalerne CPH:DOX og BUSTER, Charlotteskolen og fritidsklubben 5'eren. Projektet bruger participatory video med fokus på den kollektive og personlige proces i videofortælling og henvender sig til unge i alderen 13-15 år. Formålet er at styrke de unges demokratiske og kunstneriske stemme ved at dygtiggøre dem som digitale videofortællere.
Projektet modtager et tilskud på 349.000 kr.

Hjemme i Kunsten

Et samarbejde mellem tre kunstlaboratorier for børn og unge fra udsatte boligområder i Nivå og Kokkedal i Fredensborg Kommune. Gennem obligatoriske Learning-Labs i skolen, frivillige Art-Labs i fritiden og lønnede fritidsjob i Event-Labs får unge kompetencer til at bruge kunsten som metodisk greb til at skabe positiv dialog og sociale fællesskaber i nærmiljøet. Projektet skal nedbryde grænserne mellem boligområderne og deres omverden, så der opstår en bevægelse på tværs, der kan modvirke stigmatisering.
Projektet modtager et tilskud på 768.000 kr. 

KulTur - Vi skaber historie 

Et samarbejde mellem Museum Lolland-Falster og boligområder i Nykøbing F, Maribo og Nakskov. Projektets formål er at danne fællesskaber og identitet gennem involvering i historien og egne boligområder. Projektet vil gennem events og arrangementer (KulTure), skabt af børn og unge for venner, familie og områdernes øvrige beboere, bruge historien som afsæt til at skabe ejerskab og stolthed i forhold til deres boligområde, samt medborgerskab og engagement i forhold til det omgivende samfund.
Projektet modtager et tilskud på 524.396 kr.

Rollespilsprojektet Imperiet

Et samarbejde mellem Rollespilsfabrikken, Socialforvaltningen i Københavns Kommune og lokale bydelsaktører i Tingbjerg, der danner fællesskab, sammenhold og personlig udvikling gennem rollespil. Projektets overordnede formål er at forankre rollespil som kulturmetode i Tingbjerg, så udsatte unge i bydelen får udvidet deres kulturelle horisont og referenceramme.
Projektet modtager et tilskud på 499.772 kr.

Team PEACE

Et samarbejde mellem Team Teatret og det udsatte boligområde Holtbjerg i Herning, som gennem tre år underviser udsatte unge i performative, kreative og produktive fag. Projektet skal udvikle de involverede unge til aktive, kreative, demokratiske medborgere, der søger at udfolde deres fulde potentialer - både i deres eget liv og som kulturelle iværksættere i deres lokale område.
Projektet modtager et tilskud på 428.350 kr. 

Det Potentielle Rum

Et samarbejde mellem boligområdet Havrevej og kulturhuset Kulturrummet i Thisted Kommune, der skal skabe læringsfællesskaber og varige samarbejder mellem børn og unge fra boligområdet. Denne brobygning skal ske ved at bruge kunst og kultur til at skabe rum for dialog, forståelse og forandring for alle involverede; ved at udvikle og udbrede en metode til at arbejde med udsatte børn og unge i kunstneriske processer; og ved at mangfoldiggøre og nuancere kunst- og kulturtilbuddene i Thisted Kommune.
Projektet modtager et tilskud på 435.000 kr. 

Kultur der forandrer

Et samarbejde mellem Børnekulturhuset i Aarhus og Det boligsociale Fællessekretariat der udvikler kultur- og fritidstilbud i otte udsatte boligområder i Aarhus som en vej til at styrke social inklusion, almendannelse og medborgerskab. Formålet er, at børn og unge får mulighed for at udfolde sig gennem fritids- og kulturaktiviteter i deres lokalområder, samt at børn og unge får oplevelser på kulturinstitutioner og i kulturforeninger. Projektet skal desuden sikre, at de boligsociale medarbejdere får kendskab til forskellige puljer og aktivitetsmuligheder, og at de bliver inspireret og klædt på til selv at iværksætte lokale kunst- og kulturtilbud.
Projektet modtager et tilskud på 340.000 kr.

PULJE: KULTUR I UDSATTE BOLIGOMRÅDER 2019-2022

Kultur i udsatte boligområder tager udgangspunkt i kunst- og kulturel deltagelse og skal fremme beboere i udsatte boligområders deltagelse, engagement og integration i samfundet. Puljen er målrettet alle i udsatte boligområder, herunder også børn og unge. Puljen støtter projekter, der bygger på demokrati, aktivt medborgerskab, ytringsfrihed og dialog, og som anvender kunstneriske og kulturelle redskaber til at starte positive fællesskaber. Der er afsat 20 millioner til en pulje med 5 millioner kr. årligt fra 2019-2022. 

Støttede projekter

Kultur i udsatte boligområder blev uddelt første gang i 2019 og bliver slået op igen i 2020, 2021 og 2022. Første uddeling blev fordelt på tre projekter, hvoraf ét har fokus på børn og unge.

KulturKarrusellen

Projektet finder sted i Finlandsparken i Vejle. Formålet med projektet er at fremme, at børn og unge - særligt piger - indgår i nye, konstruktive fællesskaber i samspil med det omkringliggende samfund. For at de derigennem bliver kulturelle og demokratiske frontløbere i deres lokalområde. Med KulturKarrusellen udvikles et forløb, der kører i ring omkring en kulturakse. Her får deltagerne en introduktion til en bred vifte af kultur- og kunstarter herunder musik, kunst, teater og film. Projektet skal munde ud i en levedygtig Kulturforening drevet af de lokale. Ansøger er KulturKarrusellen, Vejle kommune.
Projektet løber fra 2019-2022 og modtager et tilskud på 1.020.600 kr.

Læs mere om de øvrige projekter Kultur i udsatte boligområder støtter

PROJEKT: KUNST I VÆREBRO - KUNST OG STRATEGISK BYUDVIKLING

Mere end 50 pædagoger i Værebro Park og Skovbrynets fem børnehuse deltager i projektet. De arbejder sammen med børn om kunst dels ud fra et oplæg af billedkunstner Karoline H. Larsen og dels med deres egne ideer inspireret af det fælles kunstprojekt Kunst i Værebro. Karoline er én af fire kunstnere, som siden foråret 2018 har samarbejdet med beboerne i boligområdet Værebro Park om at skabe kunst der, hvor de bor. Projektet støttes af Statens Kunstfond, som er et armslængdeorgan Kulturministeriet.


PROJEKT: 6705 + STATENS KUNSTFOND

Alle mennesker i hele Danmark skal opleve kunst af høj kvalitet. Derfor har Statens Kunstfond igangsat projekt 6705 + Statens Kunstfond og afsat foreløbigt 3,6 mio. kroner til at skabe kunstoplevelser for børn og voksne på Stengårdsvej og resten af byen i samarbejde med Esbjerg Kommune. Projektet støttes af Statens Kunstfond, som er et armslængdeorgan Kulturministeriet.

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)