Børn og unge

Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for en række af Kulturministeriets initiativer, der er målrettet børn og unge. Vi administrer børne- og ungepuljer og arrangerer events, der skal fremme videndeling og samarbejde. Vi udmønter også en lang række kunst- og kulturinitiativer for, med og af børn og unge, som du kan læse mere om på vores temasider.