Kvalitetsvurderinger 2020

Kvalitetsvurderingsrapporterne er udtryk for et øjebliksbillede af det enkelte museum på tidspunktet for kvalitetsvurderingen.

Følgende museer bliver kvalitetsvurderet i 2020. Der linkes til rapporterne, efterhånden som de bliver færdige.

Den Gamle By
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Glud Museum
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Helsingør Kommunes Museer
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Holstebro Kunstmuseum
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Industrimuseet Frederiksværk
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet

Langelands Museum
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsen anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Marstal Søfartsmuseum
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Nordjyllands Kystmuseum
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Vejen Kunstmuseum

Øhavsmuseet Faaborg
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Opdateret 12. juli 2024