Kvalitetsvurderinger 2020

Kvalitetsvurderingsrapporterne er udtryk for et øjebliksbillede af det enkelte museum på tidspunktet for kvalitetsvurderingen.

Følgende museer bliver kvalitetsvurderet i 2020. Der linkes til rapporterne, efterhånden som de bliver færdige.

Den Gamle By

Glud Museum

Helsingør Kommunes Museer

Holstebro Kunstmuseum
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Industrimuseet Frederiksværk

Langelands Museum

Marstal Søfartsmuseum

Nordjyllands Kystmuseum
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Vejen Kunstmuseum

Øhavsmuseet Faaborg

Opdateret 23. marts 2022