Udvikling af museumsområdet og museernes opgavevaretagelse

Puljen støtter udviklingsinitiativer og fællesmuseale formål.

Støttet i 2015:

Viborg Museum og De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
Samfundsstrukturen i yngre bronzealders lokale kulturlandskab og formidling af viden. Støttet med 100.000 kr.

Louisiana, SMK, ARKEN, ARoS, Trapholt og KUNSTEN
Udvikling af en begrebsramme for kunstformidlingens arbejde med kunstneriske eksperimenter og praktiske øvelser på kunstmuseerne. Støttet med 200.000 kr.

Sydvestjyske Museer, Museum Sønderjylland, Ringkøbing Skjern Museum og Varde Museum
Museernes rolle i udviklingen af kystturismen. Støttet med 300.000 kr.

Frilandsmuseet, Nationalmuseet; Den Fynske Landsby, Odense Bys Museer og Frilandsmuseet Hjerl Hede, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro
Udvikling og fornyelse af frilandsformidling. Støttet med 100.000 kr.

Vesthimmerlands Museum, Museum Lolland-Falster, Ringkøbing-Skjern Museum, Landbrugsmuseet Gl. Estrup, Lemvig Museum, Museum Sønderjylland og Museum Thy
Kortlægning af forandringsprocesser i landsbyens fysiske og mentale rum efter 1970 - en metodeudvikling til kap. 8-arbejdet Støttet med 300.000 kr.

Museum Midtjylland og Moesgaard Museum
Nybearbejdning og fortolkning af geofysiske data. Støttet med 100.000 kr.

Museumstjenesten
Tidsskriftet Danske Museer og udvikling af tidskriftets hjemmeside. Støttet med 300.000 kr.

Støttet i 2014:

Sydvestjyske Museer, Østfyns Museer, Nordjyllands Historiske Museum, Vesthimmerlands Museum, Vikingeskibsmuseet, Ringkøbing-Skjern Museum og Nationalmuseet
Vikingebuen – Fælles strategi for produktudvikling på danske vikingeattraktioner: Museerne samles i et forpligtende fællesskab for at udvikle tiltag, der løfter det samlede niveau inden for turisme og undervisning på vikingeområdet.
Støttet med 100.000 kr.

Organisationen DANSKE MUSEER (ODM)
Internationalt formidlingsseminar 2015: Der afholdes et seminar, der bidrager til at udvikle museernes formidling.
Støttet med 300.000 kr.

SMK (Statens Museum for Kunst)
Presentation. 60s and 70s art on view: Der afholdes et seminar med henblik på at sætte fokus på krydsfeltet mellem bevaring, forskning og formidling i museers arbejde med flygtige og temporale værker.
Støttet med 84.000 kr.

Svendborg Museum
Kassation til nyt liv: Der eksperimenteres med ny kassationsmetode, hvor museumsgenstande får et nyt liv uden for museet.
Støttet med 100.000 kr.

Moesgård Museum
Fortidsmindepleje – borgerinddragelse: Private lodsejere inddrages i højere grad i plejen af fredede fortidsminder på deres jord.
Støttet med 160.000 kr.

Museum Sønderjylland, Moesgård Museum og Odense Bys Museer
Mapinfo applikation: Der udvikles en museumspakke med Mapinfo, der fremmer dataudveksling mellem museerne.
Støttet med 184.575

Kunstkonserveringen
Kunstnerinterview: Danske samtidskunstnere interviewes, så viden om tilblivelsen af deres kunstværker bevares.
Støttet med 100.000 kr.

Limfjordsmuseernes Samvirke, Lemvig Museum
”Kulturarvsudvikler til Limfjordsmuseernes Samvirke”
Seks museer i Limfjordsmuseernes Samvirke går sammen om at ansætte en kulturarvsudvikler til at styrke museernes samarbejde om forskning. Museerne stiler efter på sigt at kunne uddanne og ansætte forskere til at varetage forskningsopgaver på tværs af og i samarbejde med de enkelte museer.
Støttet med 350.000 kr.

Greve Museum
”Fusionering af to sjællandske bevaringscentre”
Museum Vestsjælland og Museum Sydøstdanmark er dannet ved en fusion af en lang række museer, og med fusionen af de to sjællandske bevaringscentre videreudvikles dette samarbejde og en faglig og strukturel udvikling af museumsområdet.
Støttet med 100.000 kr.

Middelfart Museum
”Udvikling af center for psykiatriens historie”
Målet er at etablere et psykiatrihistorisk center, der integrerer museumsvirksomhed, historisk forskning og information om nutidige  problemstillinger i psykiatrien. Med centret sættes psykiatrien ind i en større samfundsmæssig kontekst.
Støttet med 250.000 kr.

Museumstjenesten
”Den erhvervsdrivende fond Museumstjenesten”
Museumstjenesten står for tidsskriftet Danske Museer, der er et væsentligt informations- og kommunikationsredskab for de danske museer.
Støttet med 300.000 kr.

Nationalmuseet
”Velfærdsstatens kulturarv”
Kræfterne samles i et tværmusealt netværk, der skal fokusere på forskning og indsamling af velfærdsstatens materielle kulturarv. Først og fremmest skal netværket bidrage til forskning på museerne.”
Støttet med 100.000 kr.

Organisationen DANSKE MUSEER (ODM)
”Danske Museers Efteruddannelse (DME). Faglig og professionel udvikling af de danske museer”
Projektet understøtter museernes arbejde med efteruddannelse, kompetenceudvikling og netværksdannelse i den danske museumsverden.
Støttet med 1.800.000 kr.

Museet for Varde By og Omegn
”De Jyske Konserveringscentres fremtid”
Der forberedes en fusion af to eller flere af de jyske konserveringscentre for derigennem at fremme en faglig og strukturel udvikling af museumsområdet.
Støttet med 100.000 kr.

Organisationen DANSKE MUSEER (ODM)
”Internationalt formidlingsseminar 2014”
Det årlige formidlingsseminar bidrager væsentligt til at udvikle museernes formidling.
Støttet med 126.000 kr.

Opdateret 14. januar 2020