Samlingsvaretagelse

Puljen støtter kvalificering af museernes bevarings- og registreringsarbejde.

STØTTEDE PROJEKTER I 2018

Arbejdermuseet med Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv får tilskud på 578.000 kr. til national koordinering af samlingsvaretagelsen vedrørende arbejder- og industrikultur i samarbejde med Danmarks Tekniske Museum.

Danmarks Tekniske Museum får tilskud på 674.000 kr. til samlingsgennemgang med henblik på udvikling af en fællesmuseal indsamlings- og bevaringsindsats for de tekniske og industrielle samlinger i Danmark i samarbejde med Arbejdermuseet.

Det Grønne Museum får tilskud på 136.000 kr. til gennemgang og kvalificering af samlingen fra det tidligere Slagterimuseet i Roskilde.

Energimuseet får tilskud på 238.000 kr. til afsluttende samlingsgennemgang med henblik på bevaring og udskillelse af genstande.

Faaborg Museum får tilskud på 208.375 kr. til konservering af akvareller af Anna Syberg samt Fritz Sybergs akvareller af Anna Syberg.

Frederiksbergmuseerne får tilskud på 204.000 kr. til konservering, bevaring og formidling af Friederike Bruns stambog.

Historie og Kunst får tilskud på 170.000 kr. til konservatorfaglig gennemgang af Thorvaldsens Museums grafiksamling.

Historie og Kunst får tilskud på 34.000 kr. til projektmodning af Fælles museale danske retningslinjer for museernes bevaringsindsats.

KØS - Museum for kunst i det offentlige rum får tilskud på 170.000 kr. til samlingsgennemgang med henblik på udskillelse og kassation af relevante værker på museets fjernmagasiner.

Middelfart Museum får tilskud på 102.000 kr. til gennemgang af den psykiatrihistoriske samling.

Moesgård Museum får tilskud på 306.000 kr. til konservering af 45 væsentlige, arkæologiske præparater i museets samling.

Museerne i Brønderslev Kommune får tilskud på 229.000 kr. til samlingsgennemgang, vurdering og udskillelse af genstande i afdelingen Vildmosemuseet.

Museum Lolland-Falster får tilskud på 204.000 kr. til gennemgang af tekstilsamlingen i museumsafdelingen Falsters Minder.

Museum Nordsjælland får tilskud på 204.000 kr. til gennemgang af samlinger fra nyere tid med henblik på udskillelse af genstande, der mangler museal værdi.

Museum Sønderjylland får tilskud på 204.000 kr. til samlingsgennemgang og kassation fra samlinger fra nyere tid.

Museum Vestfyn får tilskud på 102.000 kr. til afslutning af samlingsgennemgang.

Museum Østjylland får tilskud på 102.000 kr. til samlingsgennemgang i museumsafdelingen i Grenå.

Nationalmuseet får tilskud på 102.000 kr. til gennemgang af to militærhistoriske samlinger.

Naturhistorisk Museum får tilskud på 378.500 kr. til konvertering af lokal samlingsdatabase til Specify.

Nordjyllands Historiske Museum får tilskud på 204.000 kr. til gennemgang af  Hadsund Egnssamlings genstandssamling.

Skagens Kunstmuseer får tilskud på 187.000 kr. til konservering af truede Drachmann-værker af væsentlig betydning.

Skovgaard Museet får tilskud på 408.000 kr. til kritisk gennemgang af museets samling med henblik på udskillelse.

Statens Museum for Kunst får tilskud på 204.000 kr. til bevaring og sikring af 224 værker af enestående national betydning (ENB), der er truet af nedbrydning.

Østfyns Museer får tilskud på 238.000 kr. til afsluttende gennemgang af museets kulturhistoriske samling.

STØTTEDE PROJEKTER I 2017

Odense Bys Museer får tilskud på 204.000 kr. til samlingsgennemgang af genstande vedr. ”indbo og privatsfære”.

Billund Museum får tilskud på 204.000 kr. til samlingsgennemgang med henblik på fokusering af bevaringsindsatsen med inddragelse af museums- og konserveringsmæssige betragtninger.

Bornholms Museum får tilskud på 204.000 kr. til optimering af samlingsvaretagelsen på Bornholms Museum.

Danmarks Tekniske Museum får tilskud på 408.000 kr. til samlingsgennemgang med henblik på fokusering af bevaringsindsatsen.

Museerne i Brønderslev Kommune får tilskud på 212.000 kr. til samlingsgennemgang på Dorf Møllegård.

Historie & Kunst (Københavns Museum) får tilskud på 204.000 kr. til samlingsgennemgang af Legetøjsmuseet.

Kunstmuseet Trapholt får tilskud på 204.000 kr. til samlingsgennemgang på Trapholt 2018.

Moesgaard Museum får tilskud på 306.000 kr. til samlingsgennemgang.

Museerne i Fredericia får tilskud på 408.000 kr. til samlingsgennemgang med henblik på udskillelse og kassation.

Museum Lolland-Falster får tilskud på 372.902 kr. til projektet: Trådløs genstandshåndtering.
Museum Midtjylland får tilskud på 204.000 kr. til samlingsrevision.

Museum Mors får tilskud på 204.000 kr. til projektet: Analog til digital konvertering af geologiske stamdata. fra Museum Mors.

Museum Salling får tilskud på 379.000 kr. til kølemagasin til særligt opbevaringskrævende genstande.

Museum Østjylland får tilskud på 204.000 kr. til bevaringsoptimering og digital registrering af museets håndværkssamling.

Naturhistorisk Museum, Aarhus (m.fl.) får tilskud på 752.800 kr. til digitalisering af stamdata fra entomologiske samlinger på tre naturhistoriske museer.

ROMU (Roskilde Museum) får tilskud på 306.000 kr. til projektet: Flere samlinger, ét museum.

Skagens Kunstmuseer får tilskud på 213.000 kr. til konservering af 22 pasteller i museets samling.

Skagens Kunstmuseer får tilskud på 408.000 kr. til samlingsgennemgang i Anchers Hus.

Statens Museum for Kunst får tilskud på 340.500 kr. til digital registrering af dansk tegnekunst 1860-1990.

VejleMuseerne (m.fl.) får tilskud på 630.000 kr. til projektet: Digitalt røntgenudstyr - bedre bevaring og formidling for 24 statsanerkendte museer.

Nordjyllands Historiske Museum får tilskud på 468.588 kr. til samlingsgennemgang af genstande tilknyttet Regeringsanlæg Vestdanmark (Koldkrigsanlægget Regan Vest).  

Støttede projekter i 2016

Energimuseet får tilskud på 204.000 kr. til samlingsgennemgang med henblik på bevaring og udskillelse af mindre genstande.

Muserum får tilskud på 204.440 kr. til digitalisering  af den naturhistoriske samling og eksport til Specify.

Nationalmuseet får tilskud på 204.000 kr. til etablering af fælles, ensartet registreringspraksis for etnografiske genstandssamlinger, samt klargøring af data til overflytning til SARA.

Museerne i Brønderslev Kommune får tilskud på 204.000 kr. til samlingsgennemgang på Try Museum.

Museum Midtjylland får tilskud på 204.000 kr. til samlingsrevision, digitalisering samt sikring af arkæologiske genstande.

Museet for Varde By og Omegn får tilskud på 204.000 kr. til faglig og bevaringsmæssig opkvalificering af Varde Museums samling.

Østfyns Museer får tilskud på 204.000 kr. til samlingsgennemgang og overflytning til nyindrettet magasin.

Moesgård Museum får tilskud på 408.000 kr. til digital samlingsregistrering og -gennemgang af afdelinger på Samsø og i Odder.

Naturhistorisk Museum får sammen med Statens Naturhistoriske Museum, Fiskeri og Søfartsmuseet, Naturama, Museum Sønderjylland og Museum Mors tilskud på 1.611.520 kr. til analog til digital konvertering af stamdata fra danske naturhistoriske museer.

Museum Lolland-Falster får tilskud på 291.000 kr. til projektet Samlingen for fremtiden.

Vendsyssel Historiske Museum får tilskud på 204.000 kr. til samlingsgennemgang med fokus på udvalgte emner og periodegrupper i den arkæologiske samling.

Museum Vestfyn får tilskud på 204.000 kr. til færdiggørelse af samlingsrevision.

KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg får tilskud på 256.384 kr. til samlingsgennemgang.

J. F. Willumsens Museum får tilskud på 212.000 kr. til gennemgang af J.F. Willumsens kunstsamling kaldet "Gamle Samling" med henblik på fokusering af bevaringsindsatsen.

Støttede projekter i 2015

Museum Sønderjylland får tilskud på 500.000 kr. til en samlingsgennemgang, der inddrager både museumsfaglige og konserveringsfaglige betragtninger.

Arbejdermuseet får tilskud på 204.000 kr til en samlingsgennemgang, der inddrager både museumsfaglige og konserveringsfaglige betragtninger.

Museum Amager får tilskud på 204.000 kr. til en samlingsgennemgang, der inddrager både museumsfaglige og konserveringsfaglige betragtninger.

Museerne i Brønderslev Kommune får tilskud på 279.625 kr. til en omlægning fra analog til digital samlingsregistrering

Københavns Museum får tilskud på 204.000 kr. til en samlingsgennemgang, der inddrager både museumsfaglige og konserveringsfaglige betragtninger.

Moesgård Museum får tilskud på 317.000 kr. til en omlægning fra analog til digital samlingsregistrering.

Museum Sydøstdanmark får tilskud på 350.000 kr. til en samlingsgennemgang og konvertering fra en lokal database til Regin.

Museum Østjylland får tilskud på 378.742 kr. til et fællesmusealt bevaringsprojekt. Der knyttes den betingelse til tilsagnet, at resultaterne formidles fx i forbindelse med  ICOM CC får tilskud på  Kbh 2017.

Viborg Museum får tilskud på 204.000 kr. til en samlingsgennemgang, der inddrager både museumsfaglige og konserveringsfaglige betragtninger.

Frederiksbergmuseerne får tilskud på  275.000 kr. til omlægning fra analog til digital samlingsregistrering med henblik på indberetning til Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark. 

Statens Museum for Kunst får tilskud på  638.789 kr. til et relevant fællesmusealt bevaringsprojekt. Der knyttes den betingelse til tilsagnet, at andre interesserede kunstmuseer inddrages i projektet.

Vendsyssel Historiske Museum får tilskud på  204.000 kr. til en samlingsgennemgang, der inddrager både museumsfaglige og konserveringsfaglige betragtninger.

Odense Kommunes Museer får tilskud på  204.000 kr. til en samlingsgennemgang, der inddrager både museumsfaglige og konserveringsfaglige betragtninger.

Museum Vestfyn får tilskud på  204.000 kt- til en samlingsgennemgang,der inddrager både museumsfaglige og konserveringsfaglige betragtninger.

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune får tilskud på  531.650 kr. til et fællesmusealt bevaringsprojekt, der kommer museumsverdenen bredt til gode.
Projektet er vigtigt, fordi det omfatter metodeudviklingsprojekt med D-mannitol i stedet for PEG, der kan forkorte procestid- og omkostninger ved konservering af vanddrukkent træ med samme eller bedre kvalitet i det færdige resultat.

Der er endnu ikke gennemført et fuldskala projekt med forskellige trætyper med og uden metaller og med forskellige genstandsstørrelse – heller ikke internationalt. Der er således brug for at gennemføre et kontrolleret projekt i fuld skala for at evaluere metoden og dens fordele og eventuelle ulemper, før det kan anbefales at anvende metoden i den almindelige produktion og konservering af vanddrukkent træ.

Støttede projekter 2014:

Svendborg Museum
Afslutning af samlingsgennemgang.
Støttet med 340.000 kr.

De kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune
Bevaring og formidling gennem fokusering.
Støttet med 350.000 kr.

Museum Vestsjælland
Fra samlinger til samling.
Støttet med 500.000 kr.

M/S Museet for Søfart
gennemgang af det nye M/S Museet for Søfarts samlinger med henblik på fokusering af bevaringsindsatsen og målrette samlingerne og skabe overblik i relation til museets ansvarsområde og faglige profil.
Støttet med 408.000 kr.

Naturhistorisk Museum
Konvertering og sikring af digitale databaser på syv danske statsanerkendte naturhistoriske museer.
Støttet med 404.000 kr.

Museum Vestfyn
Samlingsgennemgang af magasiner på Hjemstavnsgården og i Dærup med henblik på at kvalificere og fokusere samlingerne i overensstemmelse med museets nye arbejdsgrundlag.
Støttet med 204.000

Københavns Museum
Samlingsgennemgang af i alt 950 m2 magasin, som blandt andet skal ses i lyset af ønsker om etablering af nye magasinforhold.
Støttet med 210.000

Museet for Thy og Vester Han Herred
Gennemgang og forbedring af opbevaring af museets samlinger med det perspektiv for øje, at samlingerne skal kunne flyttes til et forventet kommende fællesmagasin.
204.000

Museet på Sønderskov
Samlingsgennemgang af kompaktmagasin på Museet på Sønderskov.
Støttet med 204.000

Odense Bys Museer
Gennemgang af Mediemuseets samling med henblik på fokusering af bevaringsindsatsen. Gennemgangen er målrettet genstande med forsknings- og formidlingsmæssig værdi i relation til museets ansvarsområde og faglige profil.
Støttet med 204.000

Horsens Museum
Indkøb af anoxiakammer til skånsom bekæmpelse af skadedyr i museumsgenstande på Fælles Museumsmagasiner i Vejle.
Støttet med 500.000

Naturhistorisk Museum
Revision af Naturhistorisk Museums samling af frosne pattedyr med henblik på identifikation af præparater med videnskabelig og formidlingsmæssig værdi
Støttet med 204.000

 

 

Relevante links

Pulje til samlingsvaretagelse 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)