Open Call: Bæredygtige museer

Puljen støtter statsanerkendte- og statslige museer, som ønsker at udvikle og implementere strategier for bæredygtighed; kulturelt, socialt, miljømæssigt og økonomisk.


Bæredygtige museumsmagasiner

Projektleder:
Nationalmuseet

Deltagere:
Københavns Museum
Det Kongelige Akademi
Det Kongelige Bibliotek

Indhold:
Projektet skal bestemme og forbedre den samlede bæredygtighed i nyere lav-energi museumsmagasiner. Anbefalinger til bæredygtig optimering gives til fremtidige magasinprojekter.

Emne:
Magasiner/samlingsvaretagelse

Modtager 1.000.000 kr. i tilskud


Grønne særudstillinger

Projektleder:
Glud Museum

Deltagere:
Vejlemuseerne
Museum Give

Indhold:
at skabe et cirkulært og modulært udstillingsdesign, der kan gøre det grønt og økonomisk bæredygtigt for små og store museer at have skiftende særudstillinger.

Emne:
Udstillinger/cirkulært og modulært udstillingsdesign

Modtager 480.000 kr. i tilskud


Udvikling af CO2-optimeret byggeprojekt

Projektleder:
Vejlemuseerne

Deltagere:
Industrimuseet
Middelfart Museum
Museum Give
Museum Horsens
Museerne i Fredericia
Museum Midtjylland
Ribe Kunstmuseum
Ringkøbing Fjord Museer
Trapholt

Indhold:
Konserveringscenter Vejles magasinbygninger er kendt i Danmark og udlandet. Vi vil videreudvikle byggekonceptet, så beton erstattes af et mere CO2 venligt materiale som stampet ler eller træ. Intentionen er at bevare vores kulturarv på museerne godt, billigt og CO2 venligt.

Emne:
Magasiner/samlingsvaretagelse

Modtager 500.000 kr. i tilskud


Cirkulær infrastruktur for museernes udstillingspraksis

Projektleder:
Kunst & Historei: Københavns Museum, Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kunsthal (Københavns Kommune)

Deltagere:
Museer og kunsthaller
Kunst & Historie (Københavns Museum, Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kunsthal), Den Hirschsprungske Samling.

Indhold:
Projektet undersøger, hvordan museer og kulturinstitutioner kan optimere og samarbejde om en cirkulær infrastruktur for materialebrug i deres udstillingspraksis.

Emne:
Udstillinger

Modtager 1.480.000 kr. i tilskud


Bæredygtige museer

Projektleder:
Museum Sønderjylland

Deltagere: Museum Salling

Indhold:
Styringsværktøj til bæredygtig museumsspraksis

Emne:
Formidlingssøjlen

Modtager 680.000 kr. i tilskud


Bæredygtige museer

Projektleder:
Den Gamle By

Deltager:
Industrimuseet
Rambøll

Indhold:
Udvikle metode til formidling og samskabelse af bæredygtige udstillinger og bæredygtig dannelse

Emne:
Udstillinger

Modtager 1.500.000 kr. i tilskud


National strategi for unges trivsel

Projektleder:
Trapholt

Deltagere:
CeFU (Center for Ungdomsforskning)
KUNSTEN
Louisiana
Kolding Kommune
Nivågaard malerisamling
Brandts

Indhold:
Fem kunstmuseer fra hele landet og fordelt på to forskellige målgrupper udvikler strategi for kunstmuseers mulighed for at være arena for bæredygtige sociale indsatser for unge. Afsættet er trivselskrisen blandt unge.

Emne:
Unges Trivsel

Modtager 3.200.000 kr. i tilskud


Samskabte samlinger

Projektleder:
Mark | Museet for Ny Danmarkshistorie (Billund Kommune)

Deltagere:
Mark| Museet for en Ny Danmarkshistorie
Immigrantmuseet/Furesø Museer
Konserveringscenter Vejle

Indhold:
Fremtidens museum: ligestilling og flerstemmighed og mangfoldighed

Emne:
Samlinger

Modtager 1.400.000 kr. i tilskud


Bæredygtig Pop Up

Projektleder:
Museum Vestsjælland

Deltagere:
Museum Vestsjælland
Middelfart Museum
Odsherred Teater
Middelfart Kommune.

Indhold:
Bæredygtig Pop up - strategiudvikling for ny bæredygtig og aktivitetsbåren pop up formidling i byrummet

Emne:
Udstillinger
Samskabelse og diversitet

Modtager 500.000 kr. i tilskud


Fremtidens kulturhus

Projektleder:
Museum Østjylland (Randers Kommune)

Deltagere:
Museum Østjylland
Randers Kunstmuseum, Randers Bibliotek

Indhold:
Projektet er et tværinstitutionelt laboratorium, der udforsker Kulturhuset i Randers som bæredygtigt mødested og centrum for samskabelse og flerstemmighed.

Emne:
Nye brugergrupper, mangfoldighed, diversitet og ligestilling.

Modtager 1.000.000 kr. i tilskud

Opdateret 29. januar 2024