Museumsmøde 2018

Slots- og Kulturstyrelsen afholdte årsmøde for museumsledere og bestyrelsesformænd. Temaet for mødet var museer i det 21. århundrede.

Museumsmøde den 19. november 2018

Tematik: 

Museernes vilkår er under stadig forandring. De skal konkurrere i en globaliseret verden, hvor museumsbrugerne har fået nye vaner. Brugerne vil inddrages, tages med på råd og være samskabende i oplevelsens processer, og den teknologiske udvikling og de sociale medier har gjort dette meget lettere. Hvad sker der med museernes praksis, når de ikke længere har patent på viden? Hvordan skal museerne interagere med brugerne i en tid, hvor oplevelsen kan begynde lang tid før og slutte lang tid efter, brugerne har været på museet? Skal museerne følge med oplevelsesindustrien og den hastige teknologiske udvikling, og hvor skal de gribe fat, hvis de vil følge med?

Program

9.00 - 9.30:                      Kaffe og registrering

9.30 - 9.50:                      Velkomst ved vicedirektør i SLKS Morten Lautrup-Larsen og                   
                                            museumsdirektør på Arbejdermuseet, Søren Bak-Jensen

9.50 - 12.30:                    International keynotes

  • 9.50 - 10.10: Afsin Altayli

    Afsin Altayli er museums- og samfundskoordinator hos ICOM. Her har han blandt andet deltaget i ICOMs redefinering af museer i såvel arbejdsgrupper som ICOMs ”Committee for Museum Definition, Prospects and Potentials”. Afsin Altayli introducerer til ICOMs arbejde med en ny definition på museer. Hvorfor er der behov for en ny museumsdefinition? Hvordan forventes den nye definition at se ud? Hvordan påvirker det museernes praksis?

  • 10.10 - 12.30: Pier Luigi Sacco

    Pier Luigi Sacco er bl.a. professor i kulturøkonomi ved IULUM Universitet i Milano, direktør for FBK-IRVAPP forskningscenter i Trento og gæsteprofessor ved Harvard Universitet. Pier Luigi Sacco rådgiver desuden EU's kommissær for kultur og uddannelse.

    Pier Luigi Saccos taler om, hvordan museerne ikke længere er templer for kultur og kulturel læring. Globaliseringen, højere uddannelsesniveau og nye teknologier har betydet en langt større tilgængelighed af kulturelle tilbud, og det stiller nye krav til museerne. Det er i langt højere grad vigtigt at være indbydende, fleksibel, samskabende og socialt inkluderende. Hvad betyder det for museernes organisation og praksis? Hvordan følger de med udviklingen og prioriterer, hvilke nybrud de skal efterfølge?

    Pier Luigi Saccos oplæg efterfølges af refleksion og debat.

12.30 - 13.30                   Frokost i Cafe og Øl-halle "1892"

13.30 - 15.00                   Dialog mellem museumsledere om tendenser i
                                             museumsvæsenet

15.00 - 15.30                   Kaffe

15.30 - 16.30                   Ministeren taler - efterfulgt af spørgsmål fra deltagerne

16.30 - 18.00                   Introduktion til Arbejdermuseet efterfulgt af uformelt samvær

Opdateret 11. maj 2022