Støttede projekter under Historier om Danmark

Slots- og Kulturstyrelsen har i samarbejde med et fagligt udvalg vurderet 39 ansøgninger til puljen til udvikling af formidling i forbindelse med Historier om Danmark. Det faglige udvalg har indstillet 13 projekter til støtte. De 13 projekter er fordelt over hele landet, der er både kulturhistorisk og kunsthistoriske institutioner blandt tilskudsmodtagere.

De 13 støttede projekter er:

 1. Horsens Museum - Fængselsmuseet
  Projektet ”Del din historie” støttes med 182.375 kr. for udviklingen af et fleksibelt og intuitivt digitalt værktøj, der kan bruges til at indsamle erindringer som del af en udstillingsoplevelse.
  Læs mere på projektets hjemmeside
  Bilag
  Rapport (pdf)
 2. Middelfart Museum
  ”På tværs af historien” støttes med 194.000 kr. for samarbejdet mellem museet, gymnasier, plejehjem og dokumentarist Michael Madsen, der gennem elevproducerede dokumentarfilm om den lokale, levede historie udvikler nye fortælle greb for lokalhistorie.
  Se dokumentarfilmene på YouTube; Leifs fortælling, Margits fortælling, Ib's fortælling, Hannes fortælling, Bodils fortælling og Annes fortælling.
  Bilag
  Museets projektmanual 
  Rapport (pdf)
  Bilag til rapport (pdf)
 3. Statens Museum for Kunst og Det Kgl. Bibliotek/Danmarks Fotomuseum
  Projektet støttes med 495.000 kr. for samarbejdet om ”Ufortalte historier” med fokus på at formidle og diskutere Danmarks forhistorie som kolonimagt.
  Bilag
  Rapport (pdf)
 4. Svendborg Museum
  Modtager 497.125 kr. til støtte af projektet ”Skjulte Danmarkshistorier”, hvor museet arbejder sammen med en række udsatte borgere for at give det øvrige Danmark indsigt i og tydeliggøre forskelle og ligheder på livet for nutidens og fortidens socialt udsatte.
  Læs mere på skjultedanmarkshistorier.dk
  Bilag
  Rapport (pdf)
 5. Vesthimmerlands Museum
  Modtager 395.000 kr. til ” Historier om Danmark i Vesthimmerland – et samarbejdsprojekt om levende og digital formidling med afsæt i brugerinvolvering”. Museet samarbejder over otte måneder med 35 forskellige lokale partnere om en række brugerinvolverende arrangementer, som er med til at udpege, diskutere og generere nyt fokus på kulturarv i Vesthimmerland.
  Læs mere hos Vesthimmerlands Museum.
  Bilag
  Rapport (pdf)
  Bilag 1 (pdf)
  Bilag 2 (pdf)
  Bilag 3 (pdf)
  Bilag 4 (jpg)
  Bilag 5 - del 1 (pdf)
  Bilag 5 - del 2 (pdf)
 6. Den Gamle By
  Modtager 497.000 til ”Historier fortalt gennem dilemmaspil”. Museet udvikler metoder til at inddrage dilemmaer som historisk metode for børn og familier og i undervisningssammenhæng. Projektet sker i samarbejde med Arbejdermuseet, Danmarks Forsorgsmuseum, Museum Sønderjylland, Museum Vestfyn og Struer Museum.
  Læs mere hos Den Gamle By.
  Bilag
  Metodekatalog/værktøjskassen
  Rapport (pdf)
 7. Moesgaard Museum
  Modtager 368.000 kr., til projektet ”Historier hos os! Et brugerinddragende samarbejdsprojekt om den skjulte kulturarvs potentiale til skabelse af historisk forankring og stedsidentitet”
  Læs mere på historierhosos.dk
  Bilag
  Rapport (pdf)
 8. Museum Lolland-Falster
  Sætter fokus på den lokale historie i den nationale historie i projektet ”stedet fortæller danmarkshistorie” og modtager 508.000 kr. til at udvikle 12 stedsspecifikke historiske fortællinger. Projektet udvikles i samarbejde borgergrupper og deres konkrete fortællinger, som knytter sig til hvert sted.
  Læs mere hos Museum Lolland-Falster.
  Bilag
  Rapport (pdf)
 9. Kroppedal Museum
  Modtager 419.000 kr. til projektet ”99xVestegnen”, som i tæt samarbejde med de lokale borgere vil sætte fokus på deres Danmarks historie, som den udspillede uden for katedralernes, slottenes, herregårdenes og købstedernes epicenter.
  Bilag
  Rapport (pdf)
 10. Nordjyllands Historiske Museum
  Sætter fokus på en hemmelig del af Danmarks historie ”Hemmelige historier – Koldkrigstidens utilgængelig spor i Nordjylland”, hvor brugerne via VR optagelser får indblik nogle af de anlæg, man normalt ikke har adgang til. Museet modtager 240.716 kr.
  Læs mere på hemmeligesteder.com
  Bilag
  Rapport (pdf)
 11. Museum Sønderjylland
  Projektet ”Befri Christian den 2. fra Sønderborg Slot” modtager 300.000 kr. arbejder også med historiske dilemmaer, men gennem en quest, hvor brugerne kan være med til at ændre Danmarks historie, hvis de løser en række opgaver, gåder og dilemmaer og på den måde sætte Chr. den 2 fri før tid.
  Bilag
  Rapport (pdf)
 12. Museum Østjylland
  Sætter som de eneste fokus på 3-6 årige, deres pædagoger og deres familier og sikrer gennem rim, remser, tegninger og emnekasser at den lokale Danmarks historie bliver relevant for målgruppen. Museet modtager 307.000 kr.
  Læs mere og download sange og malebog hos Museum Østjylland.
  Bilag
  Rapport (pdf)
 13. Odenses Bys Museer
  Modtager 380.000 kr. til projektet ”Fortidsvisioner - Unge skaber byrumsformidling” Fokus er ung.-ung formidling, hvor unge gennem læringsforløb producerer en formidlingsinstallation til Vikingeborgen ved Nonnebakken.
  Læs mere på Museum.odense.dk
  Bilag
  Rapport (pdf)
Opdateret 02. marts 2022