Registreringsfaglige fora

Der er nedsat to registreringsfaglige fora, et for kunsthistoriske museer og et for kulturhistoriske museer.

De to fora skal:

 • Udarbejde og fastsætte retningslinjer og metoder for oprydning og videreudvikling af termlister (tesaurus)
 • Vedligeholde termlister
 • Besvare faglige henvendelser fra museerne om registreringsfaglige emner
 • Indstille ønsker om videreudvikling af SARA til Change Advisory board (ændringsforum)

Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst er formænd af de to registreringsfaglige fora. De øvrige medlemmer er aftalt mellem Slots- og Kulturstyrelsen og de to hovedmuseer.

For de kulturhistoriske museer er medlemmerne:

 • Bobo Krabbe Magid, Nationalmuseet (formand)

 • Hugo Hvid Sørensen, Museum Vestsjælland

 • Mads Leen, Museum Sønderjylland

 • Torben Trier Christiansen, Nordjyllands Historiske Museum

 • Susanne Klingenberg, Nationalmuseet

 • Thomas Meldgaard, Arbejdermuseet

 • Frede Jensen, Østjyllands Museum

 • Mette Høj, ROMU

For de kunsthistoriske museer er medlemmerne:

 • Kim Brasen, SMK (formand)
 • Camilla Jalving, SMK
 • Maja Barsøe, Vendsyssel Kunstmuseum

 • Søs Bech Ladefoged, Museum Sønderjylland

 • Mathilde Renberg, Bornholms Kunstmuseum

 • Majbritt Løland, Kunsten (barselsvikar for Caroline Nymark Zachariassen, Kunsten)

 • Lene Bøgh Rønberg, KØS

Opdateret 29. januar 2020