Udskillelse og kassation

Der findes betydelige mængder af genstande på de statsanerkendte museer, der ikke er bevaringsværdige, fordi de mangler kunst- eller kulturhistorisk værdi. Dem bør der ikke bekostes konservering eller magasinplads på.

Generelt om udskillelse fra statsanerkendte museers samlinger

Den væsentligste årsag er, at museerne i tidens løb har accepteret at modtage gaver uden oplysninger om genstandenes brug eller proveniens eller/og uden forbindelse til museets ansvarsområde. Resultatet af denne ureflekterede indsamling er blevet, at det for nogle museer opleves tungt at løfte deres samlingsansvar. 

Derfor kan der være god grund til at foretage en kritisk gennemgang af samlingen for at få et overblik over sammensætning, bevaringstilstand, den ledsagende dokumentation og forbindelsen til ansvarsområdet. Samlingsgennemgangen sætter museet i stand til at prioritere og fokusere bevaringsindsatsen på de genstande, der har forsknings- og/eller formidlingsmæssig værdi for varetagelsen af ansvarsområdet. Andre genstande bør museet tage initiativ til at udskille fra samlingen.

Ansøgning om udskillelse og kassation

Udskillelse til giver (hvis en sådan findes), til formidlingsformål eller til kassation, kan kun ske efter tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Statsanerkendte museer kan derimod uden ansøgning udskille genstande til optagelse i andre statslige- eller statsanerkendte samlinger. Det er aktuelt, hvis genstanden(e) har forbindelse til et andet museums ansvarsområde, og dermed får en værdi, de ikke havde på det første museum.

Se nærmere i Vejledning til ansøgning om tilladelse til udskillelse fra statslige og statsanerkendte museumssamlinger.

Opdateret 02. juni 2021

Vejledning til udskillelse

Find vejledning til ansøgning om tilladelse til udskillelse fra statslige og statsanerkendte museumssamlinger.