Statsanerkendte museers regnskabsindberetning

Statsanerkendte museer skal indsende regnskabsskema til Slots- og Kulturstyrelsen inden den 1. juli det efterfølgende år.

I de tilfælde hvor Slots- og Kulturstyrelsen ikke er den økonomisk tilsynsførende myndighed, skal de statsanerkendte museer alene indsende regnskabsskema. Styrelsen kan dog bede museet indsende den fulde årsrapport, hvis der er behov for det på grund af for eksempel forberedelse til en kvalitetsvurdering.

I de tilfælde hvor Slots- og Kulturstyrelsen er den økonomisk tilsynsførende myndighed, skal museerne i forbindelse med indsendelsen af regnskabsskemaet bilægge en årsrapport (regnskab, ledelsesberetning og revisionsprotokollat). Regnskabet skal være godkendt af den samlede bestyrelse, eller det skal på anden vis dokumenteres, at det indsendte regnskab er godkendt af museets bestyrelse.

Museer med arkæologisk ansvarsområde skal i alle tilfælde bilægge den fulde årsrapport ved indsendelsen af regnskabsskemaet til Slots- og Kulturstyrelsen. 

Den tilsynsførende myndighed skal orientere andre offentlige tilskudsydere om godkendelse af museets regnskab senest 1. oktober det efterfølgende år.

Vejledning til den regnskabsmæssige note i forbindelse med bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser

Museer med et arkæologisk ansvar skal være opmærksomme på, at der også skal udarbejdes en regnskabsmæssig note i forbindelse med bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser.

 

Se nærmere beskrivelse i vejledning for regnskabsmæssig note.

Vejledning for regnskabsmæssig note (pdf)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)