Bevaring

Museet er forpligtet til at bevare sin samling for eftertiden. Bevaring omfatter i almindelighed museets magasinering, sikring, opsyn og konservering af samlingerne.

Bevaringsarbejdet består af såvel en præventiv som en udbedrende indsats i forhold til samlingens betydning lokalt, regionalt og nationalt samt samlingens forsknings- og formidlingsmæssige værdi. Bevaring omfatter i almindelighed museets magasinering, sikring, opsyn og konservering af samlingerne.

Krav til museets bevaring i museumsloven

  • Museet skal have en rimelig faglig og bygningsmæssig standard, herunder forsvarlige magasinforhold og sikringsforhold.
  • Museets bevaring er forbundet med museets øvrige hovedopgaver (indsamling, registrering, forskning og formidling).
  • Gennem bl.a. bevaring skal museet i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv:

   • 1. Aktualisere viden om kultur- og naturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende.
   • 2. Udvikle anvendelse og betydning af kultur- og naturarv for borgere og samfund.
   • 3. Sikre kultur- og naturarv for fremtidens anvendelse.
   Museet skal samarbejde med andre statslige og statsanerkendte museer herom.

  Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler

  • Museet har en nedskrevet bevaringsplan for den samlede bevaringsindsats (den præventive og udbedrende bevaringsindsats). Bevaringsplanen er prioriteret i forhold til genstandenes/værkernes/præparaternes lokale, regionale og nationale betydning og i forhold til deres forsknings- og formidlingsmæssige potentiale.
  • Museets bevaringsplan indgår i museets overordnede strategi for den samlede virksomhed.
  • Museet har opsyn og forsvarlige installationer, som sikrer mod tyveri, brand, hærværk og klimaskader.
  • Museet inddrager konserveringsfaglig ekspertise i bevaringsarbejdet, herunder til regelmæssig opsyn med samlingen, det udbedrende bevaringsarbejde og i udarbejdelsen af bevaringsplaner.
  • Museet foretager jævnligt samlingsgennemgang med henblik på prioritering af bevaringsindsatsen.
  • Museet fører tilsyn med deposita.

  Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

  Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

  På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

  (dialogboks slutter)