Lovgivning

Museumsloven fastlægger rammer og vilkår for de museer, der modtager statslige driftsbevillinger og tilskud, og beskriver museernes lovpligtige opgaver. Museer, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, er desuden underlagt driftstilskudsloven.

Danmark fik sin første egentlige lovregulering på museumsområdet i 1958. Siden er museumsloven blevet ændret på en række vigtige områder i 1964, 1976, 1984, 1989, 2001 og senest i 2012.

I museumsloven er museernes lovpligtige opgaver beskrevet. Loven omfatter også bestemmelser om vilkår for at opnå og bevare statsanerkendelse og statsligt driftstilskud. 

Ændringer i museumsloven fra 2013

Den seneste ændring af museumsloven blev vedtaget i Folketinget den 19. december 2012. Ændringerne trådte i kraft 1. januar 2013. Ændringerne omfatter bl.a.:

  • Opdatering af lovens formål
  • Vægt på museernes faglige og økonomiske bæredygtighed
  • Opdatering af bestemmelserne om museernes opgaver og rolle i samfundet
  • Forenkling af tilskudsstrukturen og omfordeling af visse statslige tilskudsmidler
  • Grundlag for etablering af en ny rådgivningsstruktur for Slots- og Kulturstyrelsen på museumsområdet

Lovændringerne er baseret på anbefalinger i udredning om fremtidens museumslandskab fra 2011.

Lovændringen og de tilknyttede dokumenter kan ses på Retsinformation og Folketingets hjemmeside.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)