Fakta om museerne

Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med, at lovens krav opfyldes og uddeler statens tilskud til de museer, som er omfattet af museumsloven.
De museer, der er omfattet af museumsloven, udgør et netværk, som i fællesskab har ansvaret for Danmarks kultur- og naturarv. Foto: Mike Bink for Tinker Imagineers
Foto af Tirpitz museum udefra

Museer i Danmark er i hovedtræk delt i to grupper. Den ene gruppe er de museer, som er omfattet af museumsloven. Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med, at lovens krav opfyldes og uddeler statens tilskud til disse museer.

Den anden gruppe er museer, der ikke er omfattet af museumsloven. Det er museer, der kan være oprettet og ejet af enkeltpersoner, private institutioner, fonde, foreninger eller kommuner. Det står nemlig enhver frit for at oprette et museum, da det ikke er en beskyttet betegnelse. 

Hvis et museum ønsker at komme med i den første gruppe, skal en række betingelser for statsanerkendelse være opfyldt.

Antal museer

Der bliver færre statsanerkendte museer i disse år, da flere museer vælger at fusionere. Pr. 1. januar 2017 er der 97 statsanerkendte museer under museumsloven.

Oplysninger om museer, der ikke er statslige eller statsanerkendte, findes ikke på denne hjemmeside. Informationer om dem skal søges ad andre veje fx via biblioteker, turistbureauer, kulturguider m.m.

Museers ansvar

De museer, der er omfattet af museumsloven, udgør et netværk, som i fællesskab har ansvaret for Danmarks kultur- og naturarv.

Disse museer er igen delt i to typer:

Begge typer modtager driftsmidler fra staten og skal leve op til en række krav i museumsloven.

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)