Bogstart

Bogstartprogrammet fra 2009 til 2016 gik ud på at give mindre børn i udsatte boligområder gode oplevelser med bøger.

Bogstart gik ud på, at bogstartsformidlerne uddelte alderssvarende bogpakker til familierne, mens barnet var henholdsvis ½ år og 1 år. Når barnet var 1 ½ år kunne familierne afhente en bogpakke på biblioteket. Desuden modtog børn på tre år en bogkuffert i børnehaven.

Det første danske bogstartprogram løb fra 2009 til 2013. Programmet var så stor en succes, at regeringen besluttede at afsætte midler til en fireårig forlængelse af Bogstart, som kørte fra 2013 til 2016.Bogstart var finansieret af Satspuljemidler, og Slots- og Kulturstyrelsen administrerede programmet.

Erfaringer med Bogstart

Slots- og Kulturstyrelsen har udgivet en publikation, der opsummerer den viden, der er opnået gennem otte år med Bogstart. 

Læsesituationen, 6 måneder

Læsesituationen, 12 måneder

Læsesituationen, 18 måneder

Læsesituationen, 3 år

Opdateret 08. juli 2022