Partnerskaber

En af styrkerne i bibliotekssektoren er de stærke samarbejder og partnerskaber, der findes - både nationalt og internationalt.

En af de væsentlige styrker i bibliotekssektorens udviklingsaktiviteter er de mange partnerskaber og samarbejdsaftaler, der løbende indgås indenfor bibliotekssektoren og på tværs af andre sektorer.

Bibliotekerne er attraktive samarbejdspartnere, og aftalerne er mangfoldige. De rækker lige fra mindre aftaler om eksempelvis kulturudveksling med udenlandske biblioteker til større, økonomisk og organisatorisk forpligtende partnerskaber.

Internationale netværk

Slots- og Kulturstyrelsen deltager i en række nordiske og internationale sammenhænge med det formål at fremme internationalt samarbejde om biblioteksudvikling. Samarbejdet foregår ved deltagelse i konferencer og netværksmøder i Danmark og udlandet og ved afholdelse af sådanne arrangementer.

IFLA

IFLA (International Federation of Library Associations) er en verdensomspændende biblioteksorganisation med medlemmer i ca. 150 lande. Organisationen, der er stiftet i 1927, afholder årlige konferencer og driver en lang række projekter og udviklingsaktiviteter.

Organisationen arbejder for ytrings- og informationsfrihed og gør en betydelig indsats for vidensdeling og udvikling af biblioteker i store dele af verden.

Slots- og Kulturstyrelsen deltager i de årlige konferencer og har været repræsenteret i flere af IFLA's sektioner og 'standing committees'.

NAPLE

NAPLE  (National Authorities for Public Libraries in Europe) er et netværk af nationale folkebiblioteksmyndigheder. Netværket blev stiftet på et møde i København i 2001 med det formål at fremme samarbejde og udvikling af folkebibliotekerne i Europa i forhold til en europæisk agenda.

NAPLE arbejder i praksis for implementering af blandt andet europæiske strategier for digitalisering, informationsadgang, informationskompetence i folkebibliotekerne.

Ledelsen af netværket veksler hvert andet år og er i tidsperioden 2018-19 placeret hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)