RFID og Sikring af privatlivets fred

I Råd & Vink om anskaffelse af RFID i danske biblioteker står, at der overordnet skal tages hensyn til krav om sikkerhed i forhold til privatlivets fred ved at RFID-tags på biblioteksmaterialer aldrig må indeholde personhenførbare oplysninger. Endvidere må tags ikke indeholde titelhenførbare oplysninger. Biblioteket bør ved skiltning og information på hjemmeside orientere om anvendelsen af RFID og den her nævnte sikring, iflg. hvilken tags ikke indeholder person- eller titel-henførbart materiale.

Et forslag til en sådan tekst:

Biblioteket anvender RFID til mærkning af biblioteksmateriale. Det betyder, at bøger og andet materiale indeholder en chip, som aflæses ved udlån, aflevering og ved adgangsdøre (sikkerhedsgates). RFID-taggen i biblioteksmaterialet indeholder data til håndtering af udlån og aflevering. Materialet identificeres alene ved en materialekode (svarende til de tidligere stregkoder), og der er ikke oplysninger om titlen (ISBN-nummer e.l.) eller om låneren. Det er alene biblioteket, der kan genkende materialekoden. Ved udlån henholdsvis aflevering ændres en statuskode. Ved passage af sikkerhedsgates vil materiale med statuskode = udlånt ikke give anledning til alarm.

Der kan ved opslag anvendes en kortere form, eksempelvis:

Biblioteket anvender RFID til mærkning af biblioteksmateriale. Der er ikke data om låneren i RFID-taggen i biblioteksmaterialet.

Teksten kan tilrettes lokale forhold.

Der henvises i øvrigt til afsnit om privatlivets fred i DS/INF 28560.

Opdateret 01. februar 2019