Verdensarv

En udpegning af verdensarv er en blåstempling af en lokalitets globale betydning og en forpligtelse til at beskytte, bevare og udbrede kendskabet til det. Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for det danske rigsfællesskabs arbejde med verdensarv.