6. Forsvarets hovedkvarterer i Karup og Aarhus

Gennem Den Kolde Krig flyttede forsvaret gradvist sine operative ledelser væk fra København til bedre sikrede områder i Jylland - så langt væk fra frontlinjen som muligt. Omvendt forblev de administrative ledelser i vid udstrækning i hovedstaden.

Hærkommandoens Vestre Landsdelskommando og Søværnets Operative Kommando etablerede sig fra starten af 1960'erne i Aarhus - til dels i tidligere tyske bunkersanlæg.

Flyvertaktisk Kommando flyttede i 1955 ind i en meget stor tysk bunker på Flyvestation Karup. På samme tid flyttede chefen for Forsvarets Operative Styrker - den øverste danske militære chef i en krig - til Karup som en del af NATO's nye hovedkvarter i Danmark.

Etableringen af sikrede krigshovedkvarterer i Aarhus og Karup var karakteristisk for forsvarets struktur i perioden. Det var hensigtsmæssig at dele landet i en vestre og en østre landsdel, som kunne fungere uafhængigt af hinanden. På den måde blev man mindre sårbar. 

Opdateret 24. juli 2019

Fakta

Flyvertaktisk Kommando: Siden 1955 i Bunker 1137 på Flyvestation Karup

Tysk bygget bunker opført i 1943

Størrelse: 30 x 45 m i 3½ etage

Beskyttelse: Gassikret