Havnemøllen

Islands Brygge 52-56, Københavns Kommune

Islands Brygge på Amager-siden af Københavns Havn var oprindelig planlagt som et stort industriområde. Det var dog kun strækningen langs kajen, der blev udnyttet til industri, mens resten af området blev bebygget med boliger.

I begyndelsen af 1900-tallet gik man i gang med at anlægge kaj på Islands Brygge. På den del af bryggen, hvor Havnemøllen ligger, skete det i 1918-21. Havnemøllen er opført i 1940 og udvidet flere gange, bl.a. med en høj mølle/kornsilo i 1957-59 og senest med et løsvarelager i 1987.

Langt de fleste virksomheder på Islands Brygge havde tilknytning til havnen. Dels i forbindelse med transport af råvarer og færdigprodukter, dels med fremstilling af produkter til havne og skibsfart.

I løbet af1970'erne svandt industrien på Islands Brygge ind, og i 1984 etablerede beboerne fra den store bagvedliggende boligmasse et rekreativt område på bryggens nordlige del, tættest på Københavns centrum. Hele arealet er nu under omdannelse til bolig- og rekreativt område.

Bygninger og anlæg

Den dominerende bygning i anlægget er en ca. 30 meter høj, silobygning fra 1957-59.

Den ældste bygning fra 1940 består af to dele: en siloafdeling med fire sammenbyggede siloer og en syvetages bygning til selve mølleriet.

Syd for siloen ligger fire, ca. 12 meter høje, metalsiloer fra 1974. Siloerne er via et transportbånd forbundet til løsvarehallen fra 1987. Desuden er der bevaret en kornsuger.

Anlægget har derudover en veludbygget infrastruktur i form af jernbanespor og kajpladser.

Arkiv

Materiale i Københavns Kommunes byggesagsarkiv.

Vurdering

Havnemøllen vidner med sine voluminøse silobygninger, læsseramper og jernbanespor om Islands Brygges fortid som et travlt havne- og industriområde. Med sin markante bygningsprofil har møllen i årtier været med til at definere Islands Brygge og give området dets særpræg.

Udpegning og vurdering: En arbejdsgruppe med repræsentanter for københavnske museer og kulturmiljøråd.

Dele af anlægget er revet ned i 2006.

Klik på billedfeltet og skift mellem billederne med højre/venstre-pilene.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)