20. Marinekystbatteri på Dueodde

På hver sin side af Skrokkegårdsvejen ligger - skjult i plantagen - to mægtige, cirkelrunde betonanlæg. Det er de ufærdige rester af fire planlagte bunkere til 38 cm-kanoner af samme type som i Hanstholm. Anlæggene giver et enestående indblik i byggeprocessen bag tyskernes enorme betonbunkere.

I september 1940 besluttede den tyske marines overkommando, at der skulle opstilles et tungt kystbatteri på sydspidsen af Bornholm. Det skulle beskytte tyske skibe og forhindre sovjetiske operationer i farvandet syd for øen. Det var planen, at de fire kanoner skulle stå på en let buet række fra øst til vest med 250 m's afstand.

Byggeriet begyndte i slutningen af november 1940, men skred kun langsomt frem. I begyndelsen af 1941 stod det klart, at leverancen af kanoner ville blive forsinket. Tyskerne besluttede derfor at proritere Hanstholm-batteriet og kun arbejde videre på de to østligste kanonstillinger på Dueodde. Der var på det tidspunkt gravet ud til de to vestlige kanonstillinger, men udgravningerne blev fyldt op igen. På de to østlige stillinger blev kanonbrønden og maskinblokken færdigstøbt, hvilket svarer til ca. 1/3 af bunkerens samlede bygningsmasse. Støbearbejdet afsluttedes i foråret 1941. Derefter blev bunkerne camoufleret med net, indhegnet af pigtråd, og bevogtningen overdraget til den tyske kommandant på øen.

Ved begge bunkere ses tilkørselsramper, der hæver sig over skovbunden. Bunkerne ligger i dag omgivet af spredte sommerhuse.

Opdateret 27. september 2022