19. Hovedkvartersanlægget på og ved Nyboder Skole

Den tyske øverstbefalende oprettede i slutningen af 1942 nyt hovedkvarter på Nyboder Skole i København. Efter krigen blev skolen igen en almindelig folkeskole. På, under og omkring skolen er der bevaret markante spor fra besættelsestiden.

I krigens første år havde den tyske værnemagt hovedkvarter på Hotel d'Angleterre på Kgs. Nytorv. I efteråret 1942 fik man besked fra Berlin på at etablere et mere krigsmæssigt hovedkvarter. Nyboder Skole blev derpå beslaglagt, og indretningen til hovedkvarter gik i gang.

I foråret 1943 støbtes to bunkere: en stor kommandobunker og en mindre kommunikationsbunker. Der var ikke tale om standardbunkere, men om betonkonstruktioner designet specielt til formålet. Da den øverstbefalende i november samme år flytttede sit hovedkvarter til Silkeborg Bad, forblev en del af de administrative funktioner på Nyboder Skole.

De to bunkere har 2 m tykke vægge og lofter. Kommandobunkeren, med et areal på 26 x 26 m, ligger på nordsiden af skolen under den daværende boldbane. I 2006 er der her opført en sportshal. Bunkeren har tre nødudgange, hvoraf den ene munder ud i Hotel Østerport ved jernbaneterrænnet lige over for skolen.

Kommunikationsbunkeren, med et areal på 12 x 15 m, ligger ved skolens sydvestlige hjørne. Den ligger delvist under en enetages murstensbygning, der blev opført som tysk officersmesse. På kommunikationsbunkeren er der tilbygget en lettere betonbunker, som sandsynligvis har været beregnet til kontor- og signalfunktioner. Bunkeren har en nødudgang, der munder ud i jernbaneskråningen mellem Østerport og Nørreport stationer.

Ved skolens indgang mod Øster Voldgade liggger en murstensbygning, der er opført af tyskerne som vagtbygning.

Efter krigen overtog Civilforsvaret den store bunker. Fra 1950'erne var den mindre bunker tiltænkt som regeringsbunker i tilfælde af krig, dvs. en forløber for Regan Vest.

Opdateret 27. september 2022