18. Hovedkvartersanlægget ved Silkeborg Bad

På den gamle vandkuranstalt syd for Silkeborg havde den tyske værnemagt sit hovedkvarter fra 1943. Der er mange velbevarede spor i området fra denne periode af historien.

I begyndelsen af 1942 voksede tyskernes frygt for en allieret invasion på den jyske vestkyst. Hvis det skete, risikerede den tyske hærs øverstkommanderende i København at blive afskåret fra fronten. I juni samme år inspicerede den tyske hær Silkeborg Bad som mulig placering af et nyt hovedkvarter i Jylland. I november blev bygningerne beslaglagt, og indretningen til hovedkvarter gik i gang. I november 1943 flyttede den tyske øverstbefalende sit hovedkvarter fra Nyboder Skole til Silkeborg.

Hovedkvarteret lå dels i kuranstaltens bygninger fra 1880'erne, dels i omgivende træbarakker og i et større antal betonbunkere, der blev opført i 1943-44. Efter krigen blev kurbadet og barakkerne anvendt til lejr for tyske flygtninge.

Området er ikke forstyrret af nyere byggeri, så alle betonanlæg er bevaret og delvist synlige i skov- og parklandskabet.

Vandkuranstalten er i dag Kunstcenter Silkeborg Bad, mens Silkeborg Bunkermuseum formidler historien om 2. verdenskrig på stedet.

Opdateret 27. september 2022