Sulkendrup - jættestue

 
I skoven ved Sulkendrup Mølle ligger fem gravhøje. Den største de fem er den høj, der gemmer på en jættestue fra stenalderen. Det specielle ved denne jættestue er, at den ene ende lader til at være kollapset få år efter, at den er blevet bygget. Alligevel har man fortsat med at gravlægge sine døde i jættestuen.

Oplev ved Sulkendrup Mølle

  • Den kollapsede jættestue. Jættestuen er omkring fire meter lang og knap to meter bred. Den nordvestlige del af gravkammeret er øjensynligt styrtet sammen kort efter opførelsen. Man ved ikke præcis, hvad der forårsagede, at den økseformede jættestue styrtede sammen. Måske et stort træ i nærheden er væltet, hvilket har betydet rystelser i jorden.
  • Restaureringen. Jættestuen har i mange år været afspærret, da man var bange for, at den kunne styrte sammen. Men i 2013/2014 restaurerede man det gamle gravkammer og afstivede væggene med stålstøtter, så det igen er sikkert for besøgende at kigge indenfor i jættestuen. 
  • Højen over jættestuen. Man har i mange hundrede år udbygget jordhøjen over jættestuen, hvor man har begravet de afdøde i jordfylden. Arkæologer har fundet grave eller urner fra både bronze- og jernalder i højen. Stedet har været brugt som gravplads i over 3000 år.
  • Flere gravhøje. I området er der også fire andre gravhøje. Disse er langt fra i så godt stand som den restaurerede jættestue, da de har været overpløjet tidligere. De fremstår nu som svage, runde forhøjninger i landskabet. Ved to af højene har man fundet flintgenstande, der indikerer, at disse gravhøje også stammer fra stenalderen.
  • Sulkendrup Mølle. Møllen ved Mølleskoven er omtalt for første gang i de skriftlige kilder allerede i 1425. Sulkendrup Mølle var Danmarks sidste erhvervsaktive vandmølle, indtil den stoppede i 2001. Turbinen er i dag sat til en generator, der danner elektricitet, når vandet tvinger møllehjulet rundt.
Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Sulkendrup mølle ligger ved Ørbæk Å få kilometer sydvest for Nyborg mod Ørbæk. Der er parkering i forbindelse med møllen. Der er fri adgang til jættestuen og adgang til møllen efter aftale med ejerne. Møllen ligger på adressen Sulkendrupvej 1, 5800 Nyborg.

Jættestuen ligger på privat jord, så tag venligst hensyn.

Kort over området