Skelde - gravmonumenter

 

I bondestenalderen blev der bygget en storstensgrav på bakkedraget nær nutidens Skelde på Broagerland. Gennem oldtiden skete en række ombygninger af gravhøjen, og blandt andet i bronzealderen blev der opført nye dele til fortidsmindet. Også i senere perioder har der været aktivitet på stedet, hvor gravhøjen ligger, og fortidsmindet er således et eksempel på en meget lang aktivitet på stedet lige fra bondestenalderen og frem til nutidens huse tæt ved gravhøjen.

Oplev ved Skelde

  • Spor efter de første bønder. Den stenbyggede langdysse med et stensat gravkammer bygget af nogle af de første bønder, der begyndte at opdyrke jorden på Broagerland. Måske er mange af de mindre sten i stendyssen opsamlet på de marker, som bønderne er begyndt at dyrke.
  • Den oprindelige gravhøj. Store dele af gravhøjens høj er i dag fjernet og kun den nederste del er bevaret. Men i skellet mellem de to marker ses endnu en del af gravhøjens høj. Ved at se skellet mellem markerne, kan man således få et indtryk af gravhøjens oprindelige højde.
  • En fin kvindes sidste hvilested. Ved udgravningen af gravhøjen i begyndelsen af 1990erne fandt en meget rig kvindegrav. Kvinden havde blandt andet fået en fin, lille glasperle med i graven. Glasperlen ligger nu på Nationalmuseet i København.
  • Middelaldervolden. Også i middelalderen var der aktivitet på stedet. I den lille sø i haven - ved den gård man passerer for at komme op til gravhøjen - ses et lille voldsted fra middelalderen. Der er ikke adgang til haven eller voldstedet, men voldstedet kan dog ses fra vejen.
Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Gravhøjen ligger syd for Skelde i det sydlige Sønderjylland. Der er skilte og en lille parkeringsplads ved vejen. Nærmeste adresse er Skelde Overballe 29, 6310 Broager.

Kort over området