Designmanual

- skiltedesign for kulturarv i Danmark

    
Skilteprogrammet er udviklet i tæt sammenhæng med de oprindeligt udpegede lokaliteter af særlig national værdi som udgør projekt Danmarks Oldtid i Landskabet. Imidlertid har der vist sig interesse fra private lodsejere, museer, kommuner m.v. om tilladelse til anvendelse af skiltekonceptet ved andre fortidsminder i landskabet.

Alle, der ønsker at formidle lokaliteter fra Danmarks oldtid må bruge  skiltekonceptet og dermed få del i den nationalt genkendelige skabelon og kvalitetsmæssige signal værdi.
Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv og Arkitektur kan dog ikke bidrage til finansieringen i disse tilfælde.

Forudsætningerne er:

  • At skiltekonceptet bruges i sin helhed og ikke sammenstykkes med andre elementer, så helhedsindtrykket ødelægges. Skilte, layout og tekst skal følge skiltemanualen
  • At tekster og andet indhold skal udarbejdes af eller under supervision fra faguddannet person enten fra det ansvarlige museum eller fra Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv og Arkitektur. Anvendelse af skilteprogram udviklet til Danmarks oldtid i landskabet
  • At Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv og Arkitektur godkender tekst, illustrationer og layout inden trykning for at sikre den overordnede linje i programmet.
    At kronemærket ikke anvendes (kronemærket signalerer, at lokaliteten er én af de 100 udvalgte fortidsminder under projekt Danmarks Oldtid i Landskabet)

Principperne bag skiltekonceptet:

Skiltekonceptet er netop udviklet som et koncept og ikke ”kun” et design. Det er udviklet i samarbejde med Bysted A/S med henblik på at samtænke kommunikation og design bedst muligt. En vigtig del af konceptet er ikke bare design, layout mv., men også det, at skiltet fokuserer 100 % på brugeren. Indholdet (og den sparsomme plads) skal først og fremmest tilgodese gæstens behov. Når gæsten ankommer til fortidsmindet, skal han/hun derfor have adgang til information og fortællinger, som er interessante og relevante for oplevelsen af lokaliteten og fortidsmindet. Det formål mener vi ikke, at logoer opfylder.

Der er en lang række eksempler på, at en markant plads på skiltene optages af mange og ofte meget forskelligt designede logoer. Vores opfattelse er, at det kun forvirrer den besøgende og desuden ofte skæmmer skiltets informative indhold af opsat tekst, tegninger, fotos mm. Vi forstår selvfølgelig, at der kan være behov for at synliggøre og kommunikere, hvem der er initiativtager til og hvem, der har ansvar for fortidsmindets formidling. Vi er dog ikke sikre på, at logoer er en velegnet måde at kommunikere dette på. Med mange interessenter bag et projekt bliver det let til en situation, hvor ”mange står og råber, men ingen bliver hørt”.

Til gengæld har vi gode erfaringer med muligheden for at få redaktionel omtale i forbindelse med ny formidling. Mange medier er interesseret i at bringe historier om begivenheder i forbindelse med og f.eks. indvielser af fortidsminder. Det er de, fordi fortidsmindet jo meget ofte har en god historie at bidrage med og formidlingen af det anses altid for at være en god, positiv lokal historie.

Opdateret 05. februar 2020

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen