Ansvarsområder og kontakt

Ansvaret for kulturarven på havbunden er delt mellem fem kulturhistoriske museer, som alle har en eller flere marinarkæologer ansat.

Myndigheder og bygherrer har to kontaktadresser vedrørende marinarkæologi, hvilket er Moesgaard Museum for Jylland og Fyn, og Vikingeskibsmuseet for Sjælland og Øerne.
Det overordnede ansvar ligger hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Kulturarven på og under havbunden omfatter såvel beskyttede fortidsminder og historiske skibsvrag som tabte og kasserede effekter ældre end 100 år. Sportsdykkere, fiskere eller andre der gør fund på havbunden, skal kontakte det respektive museum.

Vikingeskibsmuseet

Vindeboder 12
4000 Roskilde
Tlf. 46 30 02 00
E-mail marinark@vikingeskibsmuseet.dk

Marinarkæologi Jylland (MAJ) - Områderne i blå nuancer

Marinarkæologisk samarbejde mellem Moesgaard Museum, Nordjyllandskystmuseum, Langelands Museum og De kulturhistoriske museer i Holstebro kommune. Moesgaard Museum har den fælles marinarkæologiske administration på bygherrebetalt marinarkæologi.

Moesgaard Museum

Moesgård Allé 15
8270 Højbjerg
Tlf. 87 39 40 00
E-mail ark@remove-this.moesgaardmuseum.dk

Langelands Museum

Jens Winthers Vej 12
5900 Rudkøbing
Tlf. 63 51 63 00
E-mail Langelands.museum@remove-this.langelandkommune.dk

Nordjyllands Kystmuseum

Dr. Margrethesvej 6
9000 Frederikshavn
Tlf. 98 42 31 11
E-mail info@kystmuseet.dk

Strandingsmuseet St. George

Vesterhavsgade 1
Thorsminde
6990 Ulfborg
Tlf. 97 49 73 66
E-mail info@remove-this.strandingsmuseet.dk

Til toppen

Opdateret 26. april 2023