Tilmeld dig inspirationsmøde om Projektpuljen og Udviklingspuljen 2019

21.08.2018
Den 4. og 6. september inviterer DDB og Slots- og Kulturstyrelsen til inspirationsmøder som forberedelse til årets puljeansøgninger. Kom og få inspiration gennem oplæg, som belyser årets temaer og indsatsområder ud fra et bredere perspektiv end de aktuelle beskrivelser.

Hvad betyder brugen af teknologi og digital litteratur for det kulturelle møde med borgeren, og hvilke potentialer har bibliotekerne for at understøtte fællesskaber i dagens samfund?  

Det er nogle af de spørgsmål, som tre oplægsholdere vil være med til at belyse på de to informationsmøder, og som skal inspirere og give perspektiv forud for ansøgningerne til Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske lærecentre - og DDBs Projektpulje.

De tre oplægsholdere er Marianne Grymer Bargeman, Formidlingschef på ARoS, Jens Thorhauge, Thorhauge Consulting og Henriette Romme Lund, Nationalt Videncenter for Læsning.

På møderne vil det endvidere være muligt at netværke og drøfte idéer med andre ansøgere samt at få information om formalia for de to puljer. Møderne henvender sig til ledelsen og projektledere, og der kan deltage op til to fra hvert bibliotek. Tilmeldingsfristen er fredag den 31. august.

Læs mere om Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

Læs mere om DDBs Projektpulje

Se programmet og tilmeld dig dagen her

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 19. februar 2019