Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler bibliotekspenge til mere end 10.000 personer

09.04.2021
10.313 personer modtager bibliotekspenge for i alt 182,9 millioner kroner. Godt 7 procent flere modtager bibliotekspenge for deres e-bøger og netlydbøger sammenlignet med sidste år og samtidig ses et fald i antallet af fysiske bøger på knap 3 procent.

Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler i dag 182,9 mio. kr. i bibliotekspenge til 10.313 forfattere, oversættere, illustratorer, billedkunstnere, komponister og andre, hvis bøger er tilgængelige på landets folkebiblioteker, bibliotekernes digitale udlånstjenester og folkeskolens pædagogiske læringscentre.

Pengene er udbetalt fra Slots- og Kulturstyrelsen fredag den 9. april, og man vil som berettiget modtager senest have sine bibliotekspenge på sin NemKonto mandag den 12. april.

Corona-nedlukningen har dog ændret på vores lånevaner, hvilket afspejles i fordelingen af årets bibliotekspenge. 

Enhedschef Annette Bach, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Corona-nedlukningen har ikke overraskende ændret på vores lånevaner, og bibliotekerne har i denne periode været gode til at servicere digitalt. I flere kommuner har man øget antallet af tilladte digitale udlån som en konsekvens af, at de fysiske udlånssteder har været lukket. Det betyder, at de digitale udlån er øget, og derfor ser vi i år flere modtagere af bibliotekspenge for e-bøger og netlydbøger.”

Sådan fordeler bibliotekspengene sig i 2021

Ud af de 10.313 forfattere, der får bibliotekspenge for bøger i 2021, får 5.243 personer midler udbetalt for e-bøger og netlydbøger. I gennemsnit får modtagerne udbetalt 17.737 kroner i bibliotekspenge for bøger og e-bøger, lydbøger og netlydbøger, og det højeste beløb udbetalt er på 720.117 kroner. 

Ser man udelukkende på andelen af bibliotekspengene til de fysiske titler udbetales der i gennemsnit 16.319 kroner, mens det største beløb udbetalt for de fysiske titler til en enkelt forfatter er på 643.614 kr. For digitale udlån udbetales der i gennemsnit 2.791 kroner, og det største beløb ubetalt til en enkelt forfatter er på 139.728 kroner. 

Top 10-listen over modtagere af bibliotekspenge for bøger

Mens der ikke er de store ændringer for top-10 over fysiske bøger, så er der en del bevægelse i top 10-listen over modtagere af de digitale bibliotekspenge. Sidste års placering er angivet i parentes: 

Top 10 over modtagere af bibliotekspenge for bøger i 2021

 • Bjarne Reuter (1)
 • Josefine Ottesen (2)
 • Dennis Jürgensen (4)
 • Lene Kaaberbøl (3)
 • Kenneth Bøgh Andersen (6)
 • Kim Fupz Aakeson (7)
 • Bent Haller (5)
 • Maria Helleberg (9)
 • Jørn Jensen (8)
 • 10. Kim Langer (ny) 

Top 10 over modtagere af bibliotekspenge for e-bøger og netlydbøger i 2021

 • Maria Helleberg (1)
 • Dennis Jürgensen (2)
 • Leif Davidsen (3)
 • Michael Krefeld (4)
 • Inger Gammelgaard Madsen (5)
 • Anna Grue (10)
 • Pernille Vørs (ny)
 • Bjarne Reuter (6)
 • Susanne Clod Pedersen (7)
 • Lars Kjædegaard (ny) 

Samlet liste over modtagere for 2021 (pdf)

Fakta om bibliotekspenge

Bibliotekspengene udbetales en gang om året og udregnes i en fysisk og en digital del. På finansloven for 2021 er der afsat 182,9 millioner kroner til bibliotekspenge for bøger, heraf går 8 % til e-bøger og netlydbøger. Fra 2022 skal fordelingen fastsættes, så den følger med udviklingen i udlån af henholdsvis fysiske og digitale udlån. 

Læs mere om årets udbetaling af bibliotekspenge 

Yderligere oplysninger:

Kommunikationskonsulent Marie Starup, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret version 13/4-2021: Bibliotekspengemodtagere bosat i udlandet og efterlevende har pga. en teknisk fejl ikke modtaget deres bibliotekspenge endnu. Vi beklager fejlen og er på sagen for at få alle bibliotekspengene ud hurtigst muligt. Du kan holde dig orienteret i FAQ – udbetaling 2021

Opdateret 04. maj 2022