Nu går restaureringen af Hofteatret i gang

25.02.2021
Slots- og Kulturstyrelsen har nu indgået kontrakt med de entreprenører, der skal stå for en nænsom restaurering af Hofteatret i København. Arbejdet går i gang i begyndelsen af marts måned.

Det 250 år gamle Hofteater, der ligger smukt ved Christiansborg Ridebane på Slotsholmen i København, trænger til en gennemgribende restaurering, så teatret også i fremtiden kan skabe oplevelser og aktiviteter for de tusindvis af gæster, der hvert år besøger teatret og Teatermuseet i Hofteatret. 

Hofteatret, som oprindeligt er tegnet af arkitekten Nikolaj Eigtved, er en del af det første Christiansborg Slot og det fredede ridebaneanlæg, og det gør bygningen til noget helt unikt i dansk sammenhæng. Teatret rummer flere perioder fra barokken til historicismen, og derfor vil det blive nænsomt restaureret på en måde, så alle detaljer bliver bevaret, og den historiske perles fortælling bliver fremhævet. 

For at bevare og sikre Hofteatret for eftertiden er det nødvendigt at brandsikre bygningen og udskifte alle tekniske installationer, skabe moderne, tekniske forhold til brug for scenekunst, sikre bedre adgang for kørestolsbrugere og indrette nye toiletforhold og andre besøgsfaciliteter til gavn for Hofteatrets mange gæster.    

Vicedirektør Gerti Axelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Hofteatret er en helt eneståede bygning, som byder på et væld af historier, og dem skal vi sikre kan blive fortalt på stedet i mange år endnu. Teatret er en fredet bygning, og derfor bliver det en nænsom restaurering, vi nu går i gang med. Vi bevarer og konserverer de smukke inventarer samtidig med, at vi forbedrer de tekniske installationer, så teatersalen kommer til at fungere optimalt i en moderne kontekst.”  

I disse dage er Teatermuseet i Hofteatret, der har eksisteret i snart 100 år, i gang med at flytte samlinger og inventarer ud af bygningen, som vil blive opbevaret i sikkerhed, mens restaureringen står på. Museet ser frem til, at projektet nu går ind i næste fase. 

Direktør Peter Christensen Teilmann, Teatermuseet i Hofteatret, siger:

"Med projektet kan Teatermuseet i Hofteatret nu for alvor løfte den udvikling, som vi har gennemgået det seneste årti, ind i vores tid og verdensforståelse. Hofteatret bliver markant styrket som en unik kultur- og teaterhistorisk attraktion. Som teatermuseum får vi mulighed for at udfolde vores virke som et nutidigt museum i historiske interiører med moderne faciliteter og formidlingsgreb, så vi kan give fortællingerne om Hofteatret og dansk teaters historie aktualitet og relevans videre til vores besøgende. Og ikke mindst styrker vi Hofteatret som et kulturelt mødested for stadigt flere forskellige besøgende og brugere midt i det historiske og aktuelle Danmarks magtcentrum.” 

Snart vil der blive etableret en byggeplads på Christiansborg Ridebane og balkonen foran Hofteatret, mens håndværkere og restaureringseksperter går i gang indenfor. 

De fem entreprenører

Restaureringsprojektet, der har Slots- og Kulturstyrelsen som bygherre, går hånd i hånd med et nyt udstillings- og formidlingsprojekt med Teatermuseet i Hofteatret som bygherre. 

JAC Studios er totalleverandør på udstillings- og formidlingsprojektet, og i et konsortium med virksomhederne ”Dark Matters” og ”For the Love of Light” arbejder de tæt sammen med Teatermuseet i Hofteatret om et nyt udstillings- og formidlingsdesign. 

I marts 2019 valgte Slots- og Kulturstyrelsen og Teatermuseet i Hofteatret det rådgiverteam, der skal stå for restaureringen af Hofteatret. Valget faldt på Rambøll A/S med Lundqvist Tegnestue ApS og Maali & Lalanda Arkitekter A/S som underrådgivere. 

Der er nu indgået aftaler med følgende entreprenører:

  • Storentreprise: Hansen og Andersen A/S.
  • Fagentreprise: Kjell Pedersen Entreprise A/S.
  • Fagentreprise: Malerhuset Steen Nielsen A/S med Nationalmuseets konservatorer.
  • Fagentreprise: Tvilling VVS med Fire Eater A/S.
  • Fagentreprise: SIF Gruppen A/S.                                  

Hofteatret er lukket for publikum frem til december 2022, mens arbejdet med restaureringen og udstillings- og formidlingsprojektet står på. Teatermuseet i Hofteatret logerer i lukkeperioden i Nikolaj Kunsthal ved Nikolaj Plads i København. 

Teatermuseet i Hofteatret vil løbende have forskellige aktiviteter og udstillinger uden for Hofteatret som for eksempel en udstilling i Christian d. 8.'s Palæ på Amalienborg Slot fra maj til oktober 2021. Teatermuseet i Hofteatret åbner igen til december 2022. 

Projektet bliver i sin helhed realiseret takket være fondsstøtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Læs mere om restaureringsprojektet  

Læs mere om projektet hos Teatermuseet i Hofteatret 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook 

Følg Teatermuseet i Hofteatret på Facebook

Yderligere oplysninger:

Enhedschef Annette Straagaard, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Direktør Peter Christensen Teilmann, Teatermuseet i Hofteatret, teilmann@teatermuseet.dk, tlf.: 61 67 70 81

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 96 

Opdateret 25. februar 2021