Sag om mulig uberettiget annoncekompensation bliver undersøgt

11.05.2021
Slots- og Kulturstyrelsen har anmeldt Dagbladet Børsen A/S til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

På baggrund af de fremkomne oplysninger i sagen om Dagbladet Børsen A/S’ mulige manipulation med annoncesalg med henblik på at opnå en højere kompensation fra Kulturministeriets COVID-19 annoncekompensationsordning har Slots- og Kulturstyrelsen anmeldt Dagbladet Børsen A/S til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). 

Direktør Jesper Hermansen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Ud fra de foreløbige oplysninger at dømme er det en alvorlig sag, og vi har derfor anmeldt Børsen til SØIK. Sideløbende med SØIK’s efterforskning vil Slots- og Kulturstyrelsen se på spørgsmålet om et tilbagebetalingsbeløb, lige som vi vil vurdere iværksættelse af yderligere kontrolforanstaltninger i ordningen generelt. Vi kan derudover på nuværende tidspunkt ikke kommentere yderligere på sagen.”

Yderligere oplysninger:

Pressemedarbejder Steffen Ejstrup, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 41 39 38 08 

Opdateret 11. maj 2021