Medienævnets årsrapport for 2020 er klar

08.04.2021
Medienævnets rapport om det forgangne års aktiviteter er netop blevet offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Medienævnets årsrapport er netop blevet offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Det er tredje gang, at årsrapporten bliver udgivet af det medienævn, som kulturministeren beskikkede for perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2021.

En del af Medienævnets arbejde i 2020 vedrørte redaktionel produktionsstøtte, hvor nævnet behandlede det største antal nye ansøgninger om redaktionel produktionsstøtte siden 2016.

I 2020 søgte i alt 19 nye medier ordningen, hvoraf 8 fik tilsagn om redaktionel produktionsstøtte for tilskudsåret 2021, herunder "Avisen.dk”, ”Avisen Danmark”, ”Dagbladet”, ”Frederiksborg Amts Avis”, ”Fundats”, ”Monitormedier”, ”POV International” og ”Seismo”.

Formand for Medienævnet, professor, dr. jur. Thomas Riis, siger:

”2020 blev et af de år, hvor Medienævnet gav flest tilsagn om redaktionel produktionsstøtte til nye ansøgere. Halvdelen af tilskudsmodtagerne har tidligere modtaget tilskud fra Innovationspuljen. Det er positivt, at flere medier bliver godkendt til at modtage redaktionel produktionsstøtte, og at der fortsat er innovationsprojekter, som resulterer i etablerede medier.” 

”Avisen.dk” og ”Seismo” (tidligere ”LETTER”) havde forudgående fået bevilliget tilskud fra Innovationspuljen til etablering, mens ”Fundats” (tidligere ”Danmarks Fonde”) forudgående havde fået bevilliget tilskud til både en forundersøgelse vedrørende etablering, og et etableringsprojekt. ”POV International” havde fået bevilliget tilskud til udvikling fra Innovationspuljen i to forudgående ansøgningsrunder.

Flere stikprøvekontroller i 2020

Som led i Medienævnets tilsyn med tilskudsmodtagernes overholdelse af loven, regler udstedt i medfør af loven m.v. forudsættes det i lovforarbejderne, at Medienævnet gennemfører stikprøvekontrol, herunder kontrol af tilskudsmodtagere, der ligger på grænsen for opfyldelsen af krav m.v.

I 2020 udtog Medienævnet 35 nyhedsmedier til stikprøvekontrol, det vil sige 50 procent af alle tilskudsmodtagere - mod 19 nyhedsmedier i 2019, det vil sige 20 procent, som normalt udtages. 

Det udvidede stikprøvetilsyn for tilskudsåret 2020 skyldes, at den redaktionelle produktionsstøtte blev udbetalt i én samlet rate frem for over tre rater i løbet af 2020, som ville have fulgt praksis.

Således fik medierne i april 2020 udbetalt 368,1 millioner kroner i én samlet rate, hvilket skete for at styrke de skrevne mediers likviditet i forbindelse med myndighedernes tiltag og restriktioner relateret til coronaepidemien. 

Flere ansøgere fik tilskud i 2020

En anden del af Medienævnets arbejde vedrører Innovationspuljen, hvor der kan søges tilskud til henholdsvis etablering af nye nyhedsmedier eller udvikling af eksisterende nyhedsmedier. Medienævnet gav i 2020 det største antal tilsagn om tilskud fra Innovationspuljen siden 2015, og det næsthøjeste antal siden ordningen trådte i kraft. 

Nævnet modtog i alt 66 ansøgninger fordelt på 40 etableringsprojekter og 26 udviklingsprojekter. Heraf fik henholdsvis 16 og 9 projekter tilskud, hvilket svarer til 38 procent af de ansøgte projekter. 14 af projekterne omhandlede forundersøgelser. 

Læs Medienævnets årsrapport for 2020

Læs mere om Medienævnet

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 08. april 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen