12 nye kulturaftaler på plads

10.02.2021
Kulturministeren har underskrevet nye aftaler for de 12 kulturregioner, som gælder for 2021-2024. Kulturaftalerne er bindende aftaler, der sikrer det regionale arbejde med børn, unge og kultur ude i landet. 3 ud af 4 kommunerne er med i kulturaftalesamarb

En kulturaftale er en frivillig, fireårig aftale, som kulturministeren indgår med en kommune eller med grupper af kommuner. Gennem en række indsatser sættes der fokus på særlige fokusområder. Med disse aftaler har kulturministeren valgt at sætte fokus på især børn og unges møde med kulturen.  

Kulturaftalerne har en samlet økonomi på knap 50 mio. kr. årligt 

Baggrund om de nye kulturaftaler

I den kommende fireårige periode har 73 kommuner ønsket at indgå en aftale med kulturministeren. Det svarer til 3 ud af 4 af alle kommuner. Statens medfinansiering af udviklingsinitiativer er 20,1 mio. kr. årligt i 2021-24 fra Puljen til kultur i hele landet, som kommer fra udlodningsmidlerne. Sammen med kulturregionernes samlede egenfinansiering på 27,8 mio. kr. i 2021 udgør de den økonomiske ramme for udviklingsinitiativer i kulturregionerne.

Aftalerne er blevet underskrevet af kulturministeren, og når de er endeligt behandlet i de enkelte kommuner, bliver de offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Specialkonsulent Vibeke Skov Larsen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 10. februar 2021