Bogpanelet udgiver ny rapport om læsning

29.04.2021
Bogpanelet har netop udgivet en ny rapport, som skal bidrage til at kvalificere debatten om læsning i Danmark. Tilmeld dig Kulturministeriets abonnementsliste, hvis du fremover vil modtage nyheder og pressemeddelelser om Bogpanelets rapporter om det dansk

Med specialrapporten ”Pejlemærker i aktuel forskning om læsning”, der bliver offentliggjort i dag, viser Bogpanelet, hvordan nyere forskning kan være med til at kvalificere diskussionen om læsning. Samtidig peger rapporten på, at der er behov for mere forskning inden for en række felter.

Rapporten tager afsæt i fire perspektiver på forskning i læsning:

  1. Tendenser i børns, unges og voksnes læsevaner.
  2. Læsning i en tid med digitalisering.
  3. Læsningens betydning for menneske og samfund.
  4. Litteratur og empati.

I rapporten indgår også et afsnit med otte forfattere og forskere, der har en særligt interesse i den offentlige diskussion om læsning, hvor de kommer med deres synspunkter på læsning.

Rapporten er skrevet af Jimmi Michelsen, som er lektor i Dansk ved Syddansk Universitet.

Læs mere i rapporten ”Pejlemærker i aktuel forskning om læsning”

De væsentligste pejlemærker i rapporten

Blandt de væsentligste pejlemærker i specialrapporten fra Bogpanelet er:

  • Børns, unges og voksnes fritidslæsning er faldet de seneste 10 til 11 år; især læsning af længere og sammenhængende tekster er i tilbagegang.
  • Nogle undersøgelser peger på, at læsning på papir har små fordele læseforståelsesmæssigt og foretrækkes af mange læsere frem for læsning på skærm. Det ser dog ud til, at nye digitale læseteknologier kan kompensere for en række af de svagheder, der forbindes med skærmlæsning.
  • Begrundelserne for at læse skønlitteratur er blandt andet at opnå oplevelse, selvindsigt, demokrati, narrative kompetencer, helbredelse, fordybelse, underholdning og engagement.
  • Flere empiriske studier peger på, at litteraturlæsning fremmer empati, men studierne er ikke entydige. Mange forskningsområder er optaget af empati og litteratur, herunder blandt andet feltet narrativ medicin.

Bogpanelet skifter kanal

Hvis man fremover vil modtage nyheder og pressemeddelelser om Bogpanelets rapporter om det danske bogmarked direkte i indbakken, så skal man tilmelde sig Kulturministeriets abonnementsliste. 

Tilmelding til abonnementslisten

Fakta om Bogpanelet

Bogpanelet er udpeget af kulturministeren og er nedsat for perioden 2019 til 2022. Panelet har afløst Bog- og Litteraturpanelet, der blev nedsat i 2014.

Bogpanelet udgiver årsrapporten ”Bogen og litteraturens vilkår” og udarbejder desuden specialrapporter om aktuelle emner. Panelet afholder også en række seminarer og debatter for bog- og litteraturbranchen.

Læs mere om Bogpanelet

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95
Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16 

Opdateret 24. maj 2022